Pop-Rock de prop

INTRODUCCIÓ

QUÈ ÉS EL POP-ROCK?

El Pop-Rock és un gènere musical que combina elements del rock amb melodies suaus. Les cançons són identificades per ser d'estructura simple, melodia atrapant i repetició de la tornada i per usar com a base instrumental la guitarra elèctrica i el teclat. Literalment, pop rock és la traducció abreujada de l'anglès "Popular Rock" (Rock Popular), que s'evoca a un públic global.

OBJECTIU DEL TREBALL

L’objectiu principal és treballar el tema del pop-rock. En aquest cas, ho farem partint de la història personal de la meva mare. La idea és poder construir entre tots els companys una “Història del rock” el més àmplia possible, amb un/a cantant o grup destacat de cada any, així que nosaltres hem decidit abastar el període entre 1969 (any de naixement de la meva mare) i 2000 (any en que vam néixer nosaltres).La professora ens va donar màxima llibertat d'escollir el format, les apps i el contingut que ens semblés millor a cadascú, però amb un requisit: l’eina a utilitzar ens havia de permetre introduir text, imatge, so, vídeo i enllaços web. I, és clar, naturalment hem necessitat més d’una eina per poder inserir tots els recursos.

Big image