ייצוגים מגדריים בשירת רחל

פגישה חצי פגישה (השיר במקורו ,חסר כותרת)

היכן אנו מוצאים שיוך מגדרי בשיר?

כיצד מיוצגת האשה? כיצד מיוצג הגבר?

תאר את המטאפוריקה המוצגת בשיר

מי היא הדוברת בשיר? מי הוא הנמען?