גז מאומה/ נמרוד טיחובר, ז'2

ולאומה נשאר מהומה

היה זה היה בתקופת הכהונה,

תקופת הכהונה של בנימין נתניהו.

הסיפור על מתווי הגז בישראל.

כאשר מצאו אז את הגז הטבעי החליט נתניהו

להיות קצת שלילי.

אז לאחר קדיחות וקדיחות,

מצאו שם גז טבעי

והנה החליט באופן אנוכי,

החליט לאשר לחברה האמריקאית

לקבל כל פרוטה, אפילו עד הזית.