"חיפש אתונות ומצא מלוכה"

מגישה : הילי כנר ח-3

המלכת שאול למלך הראשון של עם ישראל..

בשבט בנימין היה איש חשוב ושמו קיש.לקיש היה בן ושמו שאול. שאול בחור טוב ואין חזק ממנו.

"משכמו ומעלה גבוה מכל העם".

לאביו של שאול היו אתונות ויום אחד הם אבדו.. קיש החליט לשלוח את שאול ואת אחד הנערים בכדי שיחפשו את האתונות. כעבור מספר ימים של חיפושים אחרי עקבותיהם האבודים של האתונות, שאול מבקש מהנער לחזור הביתה לפני שאבא שלו מתחיל לדאוג.

הנער מספר לשאול כי יש בעיר אדם שמגלה את העתיד ורואה נסתרות. כמובן שאנחנו מבינים שמדובר בשמואל.

הנער הציע לשאול שילכו אליו ואולי הוא יוכל לעזור להם למצוא את האתונות של אביו.

שאול אמר לו כי זה לא מכובד לבוא לאיש כל כך גדול בידיים ריקות,ולכן הנער ענה לו כי במקרה יש לו מטבע כסף בכיס וכי יוכלו לתת לו את זה.

שאול הסכים והם נכנסו אל העיר..

כבר בכניסה שאול והנער פגשו נערות שהלכו לשאוב מים. הם לא ידעו את הדרך ולכן החליטו לפנות אל הנערות, הנערות הסבירו להם את הדרך להגיע אליו.


פגישת שמואל ושאול:

ה' גילה לשמואל כי שאול אמור להגיע אליו בקרוב בעניין האתונות של אביו ועליו להכתיר אותו למלך הראשון של עם ישראל ולהסיר דאגה מליבו בקשר לאתונות. כאשר שאול התקרב לבית הוא פגש את שמואל ושאל אותו מי האיש שמגלה את העתיד ורואה נסתרות. שמואל ענה כי זה הוא.

שמואל ביקש משאול לעלות לבמה ולאכול, להשאר לישון שם ובבוקר ללכת לדרכו.

לפני ששאול עוד הספיק לשאול מה בנוגע לאתונות,שמואל כבר אמר לו שאין לו סיבה לדאגה בנושא האתונות כי הם נמצאו והוחזרו לאביו. בעניין זה רומז שמואל לשאול על המלוכה כשאומר לו כי כל הדברים הטובים שנמצאים בישראל הם שלו. שאול היה מופתע מאוד, הוא היה משבט קטן,ממשפחה קטנה..

ואמר:"מי אני שאקבל את כל הדברים הטובים האלו"?

שמואל לא משיב לשאול על שאלתו. הוא מושיב אותו בחדר של הזבח ונותן לו לשבת במקום מכובד ומביא לו לאכול את החלק החשוב ביותר באוכל.

אחרי שסיימו לאכול,שמואל מבקש משאול לעלות איתו לגג כדי לערוך שיחה.

בבוקר שלמחרת שמואל שוב קורא לשאול לעלות לגג ולשמוע את דבר האלוהים. שאול נמשח למלך של עם ישראל בסתר. שמואל נושק לשאול נשיקה וממליך אותו למלך הראשון של עם ישראל!!!