Refleksiooniga tutvumise päev

07. aprill, 2014 - Oodatud on kõik huvilised!

Mida uut saad teada?

Miks on refleksioon Õpetaja töös oluline?

Kuidas refleksiooni põhimõtteid õpetajana elluviia ?

Milline on kasu pikas perspektiivis vaadatuna?

Kuidas mõjutab refleksioon uurijat?

Isu äratamiseks - osalised vastused eeltoodud küsimustele ...

  • Refleksioon annab võimaluse õppida, areneda ja läbi selle enda jaoks avastada uusi strateegiaid, lahendusi. Refleksiooni saab kasutada probleemide lahendamiseks nii õpilase, iseenda, kooli või perekonna ja kooli vahel.  • Refleksiooni elluviimiseks on mitmeid võimalusi: kokkuvõtete kirjutamine, mis õpetab oma arvamuse väljendamist sõnadega; mõistetekaardi koostamine, õpitu korrastamiseks; lausete lõpetamine, et mõista millest õpilased on aru saanud ja millest mitte (Arusaamatuks jäi ...?); õpimapi koostamine jne.
  • Enesepeegeldus aitab õpetajal saada teadlikumaks eoma tegevuse tagamaadest, aitab leida ja omaks võtta uusi teadmisi. Pikas perspektiivis on võimalik lahendada tekkivaid probleeme läbi nende analüüsimise, hiljem on võimalik lahendusi üle kanda ka tekkivatele uutele sarnastele probleemidele.Refleksioon pakub õpetajalae aeganõudvat väljakutset,

millest saadav kasu on hindamatu.

Meie parimad teadlased aitavad lahti seletada järgmise ...

Ole ajas toimuvate muutustega kaasaskäiv ja võta osa REFLEKSIOONI PÄEVAST!