Emmi Pikler

Wie is Emmi Pikler?

Waarom deze folder?

Hallo! Ik ben Francis Piek. En ik volg de opleiding pedagogisch werker aan het Friese poort in Drachten. En ik ben een stagiare van de kinderopvang, de Torteltuin in Heerenveen. Donderdag en vrijdag's ben ik te vinden op de babygroep de "Krullevaar".


Monique heeft een cursus over de pedagoog Emmi Pikler gevolgt. Momenteel zijn wij daarom ook aan het uitzoeken of deze visie iets voor ons zou kunnen zijn op de babygroep. Daarom leek het mij leuk om jullie wat meer kennis te laten maken met Emmi Pikler. Wie is deze pedagoog? En wat houdt haar visie eigenlijk in? Dat kunnen jullie lezen in deze folder!

Een stukje geschiedenis..

Wie is/was Emmi Pikler?

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van Wenen tot kinderarts opgeleid door professor Von Pirquet en door de kinderchirurg Salzer. Beiden stonden bekend als radicaal progressief in hun benadering van jonge kinderen. Er werden weinig medicijnen gebruikt. En de nadruk lag op preventie en op het belang van vrije beweging en spel en op respect voor het kind.

Opvoeding van haar dochter
Toen ze in het begin van de jaren dertig een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun kind op geen enkele manier te forceren in haar ontwikkeling. Ze wilden haar eigen ritme respecteren en haar vanaf het begin de mogelijkheid geven haar eigen initiatief in beweging en spel te volgen. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat een kind - wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo - beter leert zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling.


Haar visie in het kort.

Emmi Pikler heeft 2 pedagogische uitganspunten:

- Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band


- Respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind


Er is een tijd voor rust en slaap. Een tijd van wakker zijn en in contact zijn met de leidster en een tijd om zelf actief bezig te zijn.Respectvolle verzorging

Emmi Pikler vind het erg belangrijk dat je een hechteband opbouwt met het kind. Zei denkt dat je deze band het beste opbouwt in de één op één verzorg momenten met het kind. Bijvoorbeeld wanneer je het kind verschoont of als je hem een flesje geeft. Bij deze verzorgmomenten neemt ze alle tijd voor het kind. Wanneer ze de kleren van de kinderen uittrekt benoemd ze alles. Bijvoorbeeld; Ik ga nu je schoentje uittrekken. Dan wacht ze 10 sec en doet dan het schoentje uit. Het is belangrijk om even te wachten voordat je de handeling doet omdat het zo bij het kind kan doordringen. Ook vind ze het belangrijk dat het kindje genoeg bewegingsvrijheid heeft bij het verschonen. Als het kindje wil staan dan is dat voor haar geen probleem


Vrije bewegingsruimte

Tijdens het vrije spel beschikken kinderen over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. Er is speelmateriaal dat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen hebben de mogelijkheid hun eigen interesse en behoefte te volgen, zonder dat een groepsleiding ingrijpt door hen aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen. Doordat er in de vaste verzorgmomenten zoveel één op één aandacht aan het kind word gegeven. Zal het kindje dit in de zelfstandige speeluren veel minder nodig hebben. Dus de volwassene is in de buurt, maar beperkt zich tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens.


Filmpje!

Hieronder kun je filmpje over het kindertehuis Loczy zien. Dit heeft Emmi Pikler vroeger opgericht. Hier voeren ze deze visie dus al jaren uit. In dit filmpje kun je zien met hoeveel rust ze de kinderen benaderen. Ook kun je zien dat ze alles benoemd wat ze gaat doen. Dit is goed om te doen omdat het voor het kindje op een gegeven moment herkenbaar word als je iets benoemd.
Pflege I-1: LOCZY - Wo kleine Menschen groß werden

Meer informatie?

Ik heb in het kort kunnen uitleggen wie Emmi Pikler is, en wat ze doet. Maar natuurlijk is er nog veel meer informatie. Wil je meer weten over Emmi Pikler? Kijk dan op; http://pikler.nl/.

En natuurlijk sta ik ook open voor jullie vragen!