זהירות ברשת

ילדים חכמים לא מדברים עם זרים

דרך ארץ גם ברשת