Deep Blue NRG Group

Mikro Kombinerte Varme og Kraft

Deep Blue NRG Group: Mikro Kombinerte Varme og Kraft

Kombinerte varme og kraft (CHP), også kjent som co-generasjonen, refererer til et program der varme produsert under elektrisitetsproduksjon benyttes til å utføre en nyttig funksjon, for eksempel mellomrom eller oppvarming av vann. CHP teknologi har lenge vært tilgjengelig for kommersielle og industrielle applikasjoner, men de høye installasjonskostnader hadde inntil nylig hindret utviklingen av mindre skala eller mikro-CHP (< 10kWe), programmer for privatmarkedet og små kommersielle markeder.

Med økende forskjeller i energipriser mellom naturgass og elektrisitet og med betydelige fremskritt i mikro-CHP teknologien over de siste årene, er småskala co-generasjonen blitt en økonomisk, energi effektiv energi løsning for både ombygginger og nye markeder. Strøm og fjernkontroll evner som er tilbudt som vanlige funksjoner i noen av mikro-CHP pakkene gjør det et ønskelig alternativ både landlige og urbane områder, særlig de som ligger i områder med trafikk strømnett som er utsatt for hyppige black-outs. I deler av Nord-Amerika der netto måling programmer har blitt lovfestede, er mikro-CHP et enda mer attraktivt alternativ for en hjem eller liten firmaet eier både.

Deep Blue NRG Group mikro-CHP erfaring, mellom systemutvikling teknologi demonstrasjon med et antall pilot installasjoner i både Canada og USA, vil vise seg for å være uvurderlig for å oppnå målene dine mikro-CHP-relaterte.