הנושא:יקב

איווטה ד2

מידע על היקב מתוך אתר האיטרנט

מתי בנו את היקב ובאיזה שנה?

מייסדים השקיעו את מרב מאמציהם בחקלאות, בגידולי פלחה. ביזמת כמה מהם נטעו כרמים בקנה מידה קטן. הברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד נרתם לעזרת ראשון-לציון מספר חודשים לאחר הקמתה. במסגרת סיוע שהגיש למושבה נשלח מטעמו גנן אשר בדק את הקרקע והמליץ ​​בין היתר על גידול גפנים. אמנם, בשלוש השנים הראשונות לקיום המושבה היה ענף הכורמות משני בלבד. עם זאת, הוכיח ניסיון חקלאי קצרה שעתיד מושבה אינה טמונה בגידולי פלח, ועל כן, בשנת 1885, החלט מתיישבים ופקידי הברון להתמקד בגידול גפנים. בסוף אותה השנה ניטע 81,000 זמורות. שנה לאחר מכן הגיע מספרן ל - 300,000.

מטרת הקמת היקב

יקבי כרמל ראשון לציון