אלעזר נואם למורדים

הוא מבין שצריך לבצע התאבדות המונית ומנסה לשכנע את העם

נימוקיו של אלעזר לעם

  • "הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים"- אלעזר מסביר לעם שאם הרומאים יכבשו אותם אז הם יכריחו אותם להתפלל לאליליהם והוא לא רוצה בכך.
  • "טרם ראו עיננו את העיר הקדושה ההיא נהרסת בידי האויבים ואת ההיכל הקדוש מחלל וניתץ "- אלעזר מסביר למורדים שעדיף למות מאשר לראות את ירושלים ובית המקדש נהרס.

דעתי על דברי אלעזר

אלעזר מסביר לעם ומציג טיעונים לכך שעדיף למות מאשר להמשיך לחיות, אני מתנגדת לכך בגלל הסיבות הבאות:

ראשית, עדיף לעשות כל מה שאפשר בכדי להצליח ולהשיג את המטרה.

כמו כן, אין לוותר! תמיד אפשר לחשוב על עוד דרך לנצח כמו במלחמת טרויה, הם חשבו על עוד דרכים עד שלבסוף הגיעו לסוס הטרויאני וניצחו.