FeelFit

zwembad

Wat houdt de hygiëne in een zwembad in?

Er is een wetgeving over hygiëne en veiligheid voor in zwembaden.

In de wet is vastgelegd dat openbare zwembaden en badgelegenheden moeten voldoen aan eisen. Deze eisen betreffen hygiëne en veiligheid. In Nederland moet je erop kunnen vertrouwen dat zwembaden veilig en schoon zijn.

Volgens de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zwemgelegenheden is een openbaar zwembad verplicht een laboratorium opdracht te geven om periodiek onaangekondigd een monster te nemen in alle baden. Dit gemeten resultaat wordt aan de eigenaar van het zwembad en aan de provincie doorgegeven. Als de waterkwaliteit meerdere keren onvoldoende is, moet het zwembad gesloten worden.

Volgens de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad- en Zwemgelegenheden is een openbaar zwembad verplicht een laboratorium opdracht te geven om periodiek onaangekondigd een monster te nemen in alle baden. Dit gemeten resultaat wordt aan de eigenaar van het zwembad en aan de provincie doorgegeven. Als de waterkwaliteit meerdere keren onvoldoende is, moet het zwembad gesloten worden.

Wat houdt het keurmerk Veilig en Schoon in en waarom vindt recreatiecentrum FeelFit dat een belangrijk keurmerk?

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het realiseren van structurele kwaliteitsverbetering op deze wijze onderscheidt zwembaden. Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door de Stichting Zwembadkeur, leidt tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie van zwembaden en ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen.

Extra kledingregel(s) die in het zwembad gelden.

Er zijn in Nederland steeds meer zwembaden te vinden waar kledingvoorschriften gelden. Meestal blijven de voorschriften beperkt tot ‘zwemkleding verplicht’.

Het is niet alleen aan de overheid om regels te bepalen, zwembaddirecties hebben in Nederland een grote mate van vrijheid met betrekking tot het opstellen van kledingregels. In Nederland is het de gewoonte om zo weinig mogelijk regels op te stellen. Je kunt ervan uitgaan dat bezoekers van een zwembad begrijpen dat badkleding verplicht is, zo wordt gedacht. Als bezoekers toch ‘de fout ingaan’ en naakt het zwembad induiken, geldt de algemene regel dat men in openbare ruimtes ‘geen aanstoot mag geven’ en kan de bezoeker op basis daarvan de toegang ontzegd worden.