Vattenkraft

Dagens energi!

Sveriges användning av Vattenkraftverk

Vattenkraft används flitigt i Sverige, det finns 1800 st vattenkraftverk i Sverige och det står för 48,8 % av all elanvändning i Sverige som är en stor skillnad jämfört med värdens genomsnitt som endast ligger på 16,2 %.


Vattenkraftverks under året påverkas inte så mycket, det påverkas bara när vi har torrperioder, väldigt varmt eller när det är extrem kyla och sjöarna blir till is.

Miljöfrågan

Vattenkraft är väldigt bra för miljön eftersom den är förnybar energi och har nästan inga utsläpp, enda gången vattenkraft har stora utsläpp är när nya dammar och kraftverk byggs eller renoveras.


Kostnad

Kostnaden för vattenkraftverk är väldigt låg enligt våra källor ligger den på 15,6 öre per kilowattimme och det är den lägsta priset tillsammans med vindkraftverk.


Men om man kollar på olika hemsidor så är priset olika och varierar mellan 8 öre per kilowattimme till 90 öre per kilowattimme.

Lagringsmöjlighet

Det finns ingen lagringsmöjlighet för vattenkraftverk eftersom det hela tiden finns energi tillgängligt.

Effekt

Effekten av vattenkraftverk är att den är lätt tillgänglig, det är en viktig resurs inom elproduktionen. Den kan regleras snabbt när efterfrågan ökar och minskar. Fördelarna är att den är billig, driftsäker och lätt att reglera. Den är också väl prövad och utvecklad.