Motivatie

Of ik vind een weg of ik maak een weg

Hoe werkt motivatie bij jou?

Ik raak persoonlijk erg gemotiveerd door de autonomie van dingen, in de praktijk op school wordt ik bijvoorbeeld erg vrij gelaten. Waardoor ik meer zelf kan doen, daardoor weer meer kan leren. Dit geeft mij vertrouwen en een goed gevoel waardoor ik gemotiveerd ben en juist meer wil gaan doen. Dit zal betere prestaties op leveren en productiviteit. Persoonlijk bij mijzelf zal het erg helpen qua motivatie als je niet in een hokje geplaatst wordt daar bedoel ik mee dat je wat vrijer wordt gelaten en jezelf meer kan laten zien. Ik zou niet persee gemotiveerd raken door een beloning dat zou mij alleen maar in het nauw gedreven laten voelen. De drang om beter te presteren. Terwijl als je af en toe uit het niets ineens iets extra's zou krijgen, zou mij dat veel meer motiveren omdat je dan weet dat je je werk goed doet.

Wanneer haak jij af?

Zoals ik hier boven de verschillende dingen bij mijn opleiding heb genoemd, dit zijn ook de dingen waar je gedemotiveerd van kan raken. Als iets niet lukt, of de opleiding is niet uitdagend genoeg of je hebt zelf niet hard genoeg gewerkt waardoor je diploma verder van je weg is, kan dit je erg demotiveren. Of je vindt de opleiding niet zo leuk als je dacht en is het doel en de reden hiervan weg. Bij mijn werk zal ik kunnen afhaken, als ik vindt dat mijn loon niet CAO hoog genoeg is, of mijn werktijden langer zijn dan verwacht. Hierdoor kan je gefrusteerd raken en ook weer gedemotiveerd.

Wat zijn jou belemmeringen als het om motivatie gaat ?

Ik denk dat dat prestatie druk is, als je teveel je best wilt doen of je wilt meer doen dan je kan, kan dit een erg grote belemmering zijn. Bijvoorbeeld zoals Daniël Pink zei: Hoe hoger de bonus hoe slechter de prestaties. Ik denk dat dat in je werk of opleiding ook zo werkt. Hoe meer druk je voelt hoe slechter het gaat. Terwijl als het je makkelijk afgaat zal het veel beter gaan en kan je meer jezelf zijn. Ik denk dat dat ook een belemmering van mij zou kunnen zijn. Omdat je dan door de belemmering gedemotiveerd raakt. Waardoor je eigenlijk gaat denken van: Laat maar, dit lukt mij niet meer.


Waardoor ben jij gemotiveerd?

Motivatie staat voor mij in mijn opleiding garant aan meer uit mijzelf kunnen halen. Meer leren, meer ervaringen maar vooral het doel. Ik doe deze opleiding bijvoorbeeld voor een reden dat is natuurlijk mijn diploma , dat hoort al motiverend genoeg te zijn. Hoe ik gemotiveerd wordt bij mijn werk is dan weer anders. Op mijn leeftijd werk je vooral om het geld maar ook om de goeie tijden of jezelf kunnen zijn in uitdagingen. Assertiviteit kunnen en mogen laten zien. Ruimte om nieuwe dingen te leren. Ik wordt ook erg gemotiveerd door mijn omgeving, door de ervaringen die je hebt gehad en door je eigen verwachtingen en dromen.

Wat is voor jou een inspirerend klimaat/omgeving?

Al de verschillende mensen om mij heen, met verschillende levensverhalen en ervaringen. Verschillende bedrijven hoe ze zijn opgestart etc.

Wat heb jij daar voor nodig, en welke rol speel jij?

Wat ik daar nodig voor heb is sociaal zijn zodat ik contact leg met deze mensen. Hier dus van kan leren enzovoort. Zelf op onderzoek uitgaan van deze verschillende bedrijven.