TNTT Weekly

Week of September 15th, 2014

CONGRATULATIONS to Liên Đoàn San Diego!

Introducing our new army of Christ!!


- LĐ Trưởng: Phêrô Lê Hùng Nam Phong
- LĐP Quản Trị: Têrêsa Nguyễn Thị Thục Quyên
- LĐP Nghiên Huấn: Rosa Vũ Khánh Trang
- Thư Ký: Antôn Đỗ Quang Thăng
- Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thuy Phương Uyên

- UV Ngành Ấu: Anphongsô Đào Đức Tân
- UV Ngành Thiếu: Đôminicô Phạm Nicholas
- UV Ngành Nghĩa: Louis Nguyễn Louis
- UV Phụng Vụ: Maria Dương Diễm Lệ
- UV Kỹ Thuật: Đôminicô Nguyễn Hoàng Phương
- UV Sinh Hoạt: Martin de Porres Nguyễn Steven
- UV Văn Nghệ: Ane Maria Cao Minh Thanh Thủy
- UV Xã Hội/Giao Tế: Têrêsa Nguyễn Bích Trâm
- UV Vi Tính: Phanxicô Huỳnh Andy
- Đại Diện Trợ Tá : Têrêsa Trần Phương


Xin chúc mừng Liên Đoàn trong niềm vui trọng đại này! Xin Chúa Giêsu Thánh Thể tiếp tục nâng đỡ, dìu dắt, và luôn đồng hành với các Trưởng trong bước đường phụng sự, hy sinh.

VEYM National Day of Apostolic Works - Save the date - December 6, 2014!

Please mark your calendar to add VEYM National Day of Apostolic Works to your Regional and Chapter calendar of events! On this special day, December 6th, 2014, all Regions and Chapters, in harmony, will dedicate this day to make a difference in our community through spreading our words, our actions, and our deeds to those around us! Through Christ, in Christ, and with Christ, we can make a difference!


Save the date - the implementation guide soon to follow.

Họp Ban Nghiên Huấn Trung Ương

Ban Nghiên Huấn Trung Ương sẽ có buổi họp vào Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9 để lên kế hoạch cho các Chương Trình sắp tới! Please keep them in your prayers. Excited!!


Got feedback? Questions? Comments? Send them to bnhtu@tntt.org.

National Spiritual Bouquet - Coming soon to you October 4th, 2014!

http://issuu.com/mintaypttnttvnhk/docs/the_spiritual_bouquet_-_the_holy_ro


Ah ha!! The Holy Rosary Booklet in Vietnamese is currently in work-in-progress and to be available in the next upcoming TNTT weekly! Watch out for it!

VEYM FUNDRAISING CAMPAIGN - Calling for your support!!

Up to date, we have received $123,069.00, that's 12% of our targeted goal by 2016! Thanks be to God for all your generous contributions! Without you, we couldn't have made it thus far!


Share with us how we can reach the remaining $876,931.00. Indeed, it is a daunting goal, but not impossible if we, together, actively spread, share, contribute to this work of charity.


Why a work of charity? Because we support VEYM, a non-profit organization. Through our 30 years journey, our movement has always been and will continue to be a healthy environment and a champion for the spiritual life of young people. All key leaders, from our National Chaplains to our nationwide Youth Leaders will continue to build a HOUSE of LOVE on a solid foundation for our future generations. Therefore, we invite each of you to actively contribute, spread, and share the VEYM fundraising program to those among you. With your cooperation, we will definitely achieve our goal by 2016!

Worldwide Centennial Celebration in Rome - August 4th - 10th, 2015

Ban Chấp Hành Trung Ương soon to have great news for you!! Travel itinerary, package, and details to be coming...

UPCOMING EVENTS

Oct 4th

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng – Tháng Mân Côi

Oct 11th

Đại Hội Liên Đoàn Đức Mẹ Mân Côi – Miền Nam – Houston, TX

Nov 13th

Sa Mạc cấp I & cấp II Ngành Nghĩa – Rạng Đông 35 & Đuốc Hồng 8 – Savannah, GA

Nov 14th

Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 53 – Savannah, GA

Dec 6th

VEYM National Day of Apostolic Works Kick-off

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi đầu tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


T.M. BCHTUTr. Phan Xuân Thịnh

UV Truyền Thông