LÍOL2IL05

Líffæra- og lífeðlisfræði

Áfangalýsing

Í áfanganum verður farið yfir helstu grundvallaratriði í líffæra- og lífeðlisfræði. Valin atriði úr námsefninu verða tekin fyrir í vikulegum verkefnum til dýpri skilnings, þekkingar og þjálfunar á notkun hugtaka, ásamt tengingu og framsetningu mismunandi lífeðlisfræðilegra þátta. Megin viðfangsefnin eru eftirfarandi líffærakerfi: Hringrásarkerfi (samsetning blóðs, uppbygging og starfsemi hjartans og hringrásir blóðs og vessa), öndunarkerfi (bygging og hlutverk öndunarfæra, stjórn öndunar og loftskipti í lungum og vefjum), meltingarkerfi (bygging, eiginleikar og melting), þvagfærakerfi (bygging og hlutverk, feril þvagmyndunar og stilling þvagmagns) og æxlunarkerfi (bygging og hlutverk æxlunarfæra og þroskaferill einstaklings frá getnaði til fæðingar). Lögð er sérstök áhersla á sköpun við lausn verkefna í áfanganum.

Markmið:

Þekkingarviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • starfsemi vefja og líffæra í hringrásar-, vessa-, meltingar-, öndunar-, þvagfæra- og æxlunarkerfi

 • einkennum blóðs og hlutverki þess í líkamanum

 • eðli hjartsláttar og þeirra þátta sem ákvarða og stjórna blóðþrýstingi

 • mismunandi þáttum ónæmiskerfisins

 • mikilvægi vökva- og rafvakajafnvægis í líkamanum

Leikniviðmið:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • nota latnesk fræðiheiti fyrir líffæri og líffærahluta

 • útskýra heilbrigða byggingu og starfsemi hringrásar-, vessa-, meltingar-, öndunar-, þvagfæra- og æxlunarkerfis

 • geta greint frá helstu frávikum frá eðlilegri starfsemi líffærakerfa

 • beita réttum vinnureglum við krufningu líffæra og samantekt þekkingar í mismunandi verklegum æfingum eða með sýndarþjálfun þar sem notast er við rafrænar upplýsingar til að ná fram sambærilegri leikni

 • nýta upplýsingatækni við öflun nákvæmari upplýsinga um námsefnið en er að finna í kennslubókinni og úr viðurkenndum heimildum

 • skrá tilvitnanir í heimildir samkvæmt APA kerfinu.

Hæfniviðmið:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • þekkja eigin líkama og gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar heilsu

 • taka ábyrgð á eigin lífsháttum og heilsu

 • þekkja megin frákvik í starfsemi líffæra og líffærakerfa líkamans

 • geta aflað sér nýjustu upplýsinga um rannsóknir á líffæra- og lífeðlisfræði í ritrýndum heimildum

 • beita vísindalegum vinnubrögðum við öflun þekkingar innan sem utan kennslustofunnar

 • takast á við frekara nám í náttúru- og/eða heilbrigðisgreinum