אביב זיגדון. כיתה ד1.

ביה"ס צמח השדה מעלה אדומים

המעשים הטובים שלי

אני עוזר להורים שלי

אני קונה בשביל המשפחה

אני לא חושב רק על עצמי

Big image
Big image
Big image
Big image
משפחה ענקית