מכת ערוב

מכות מצריים

קצת על מכת ערוב..

את מכת הערוב משה ביצע.

מה זה בעצם מכת ערוב? מכת ערוב זה מכה של כל החיות המסוכנות בערבוביה והם החלו להיכנס לתוך מצריים.

והיה אפשר לראות שכל מצריים מלאה בחיות מסוכנות כמו: אריות, זאבים, דובים, נחשים ועוד.. החיות האלה הסתובבו בכל מצריים ברחובות, בבתים, ובכל מקום המכה הזאת פגעה במצרים וברכושם.

הם הפחידו את כל המצרים הרתיעו אותם ואיימו עליהם.

רמת הסכנה במצריים עלתה ופרעה נכנע ואמר לבנ"י שהם יכולים ללכת למדבר ולהקריב קורבנות לה' שלהם, בנ"י יצאו ממצריים והלכו להקריב קורבנות ומשה ביקש מה' שיסיר את מכת הערוב.

נתנו למצרים דווקא את המכה הזאת משום שהם היו עבדים אז פרעה שלח אותם לצוד בשבילו ובשביל העם שלו דווקא חיות רעות ומסוכנות כי רצה להכניס את בנ"י ישראל לפחד ולסכן אותם.

ה' הסיר את מכת הערוב ממצריים ואת כל החיות המית אבל הפעם הוא לא המית את החיות כמו שהרג את הצפרדעים כיוון שה' ידע שאם ימותו החיות יוכלו המצרים לאכול את בשרם הטעים או לפשוט את עורם ולהתעשר מהם לכן ה' הבריח את כל החיות שהיו במצריים ולא הרג אותם.

מכת בכורות


מכת בכורות היא המכה העשירית והאחרונה שנתן אלוהים למצרים במצרים.

בערב שבו נתן ה' את המכה, הקריבו היהודים קרבן פסח. על פי ציווי ה´, הם מרחו את דם הקרבן על מזוזות ומשקופי בתיהם. זה היה האות שהגן עליהם מפני מכת הבכורות וכך ידע ה' אם האנשים שבבית הם יהודים או לא.

כל בכורות מצרים מתו, בין הזכרים ובין הנקבות. לא משנה אם היו בכור מהאב או מהאם. כמו כן, גם בכורות הבהמה מתו.

כאשר הבכורות שמעו על המכה העומדת להתרחש על מצרים, דרשו מאבותיהם להניח לבני ישראל לצאת ממצרים, האבות, באופן בלתי מוסבר, הקשו את ליבם לבניהם ואמרו: "גם אם נמות כולנו, לא ניתן לישראל לצאת ממצרים!"

הבכורות ארגנו משלחת לפרעה והתחננו על נפשם – תן לישראל לצאת, אל תשכח שגם אתה עצמך בכור, אך כתגובה נתן פרעה הוראה לכרות את רגליהם... כך פרצה במצרים מלחמת אחים ושכל הבכורות היו צריכים להילחם באבותיהם.

חלק מהעם המצרי שלח את ילדיהם הבכורים אל בתי היהודים משום שככה הם חשבו שילדיהם הבכורים לא ימותו, חלקם שלחו את ילדיהם לבית האלילים שלהם שישמור עליהם וחלק אחר הבריח את ילדיהם מחוץ לכותלי מצרים.

ההלם והזעזוע במצרים היו כבדים וקשים.

ה' השאיר במצרים רק שני בכורים הבכור הראשון הוא פרעה, ה' השאיר את פרעה מכיוון, שרצה להראות לו שגם יש ה' וגם שיראה מה קרה לארצו ומה נשאר ממנה.

ולעומת זאת יראה גם את הניסים הרבים והגדולים שנעשו לעם ישראל ועדיין עתידים להיעשות להם.

הבכורה השנייה שה' השאיר זאת בתיה, שהייתה ביתו של פרעה. הוא השאיר אותה כי גם משה התפלל בשבילה שלא תמות כי היא זאת שהצילה אותו ומשתה אותו מהיאור.