שאול הוא cool

פוסטר דיגטלי מאת רוי הוגארת'

Big image

אמיץ והחלטי

שאול השביע את העם לא לאכול על מנת שהאוכל לא יפריע למלחמה וכל מי שיאכל ימות, יונתן לא שמע את השבועה וטבל את מקלו בדבש ולמרות שיונתן הוא בנו הוא מוכן להרגו

פרק יד פסוק מ"ד "ויאמר שאול: כה יעשה אלוהים וכה יוסיף כי מות תמות יונתן".

רחמן

שמואל אמר לשאול ללכת ולהילחם בעמלק ולהשמיד את כולם - אנשים ונשים תינוקות וכן כל הצאן והבקר של עמלק, שאול משאיר בחיים את אגג מלך עמלק וכן צאן ובקר

פרק טו פסוק ט' : "ויחמל שאול והעם על אגג, ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים, ועל הכרים ועל כל הטוב, ולא אבו החרימם, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה חרימו".

שקרן

שאול משקר לשמואל ואומר לו שהקשיב לדבר ה' כאשר בעצם הוא לא הרג את אגג מלך עמלק וחלק מהצאן והבקר וכאשר שמואל שואל אותו מה זה פשר הקולות שהוא שומע שאול מאשים את העם.

פרק טו' פסוק יג'- טו' : "ויבא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול: ברוך אתה ליהוה, הקימתי את דבר יהוה, ויאמר שמואל: ומה קול הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שומע? ויאמר שאול: מעמלי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבח ליהוה אלהיך ואת היותר החרמנו.

דעתי על שאול המלך

אני חושב ששאול המלך הוא מצד אחד טוב לב כי הוא ריחם על אגג ומצד שני מסוגל להרוג את בנו כי בנו חטא, הוא גם סבל ממצבי רוח משתנים וקינא בדוד .
התנ"ך בקומיקס - שאול מאבד את המלוכה
התנ"ך בקומיקס - מלחמת שאול בעמלק

פאזל לפסח

גרור את חלקי הפאזל למקום המתאים

פאזל קשה - יש להזיז את החלקים עד ליצירת תמונה

במידה ותצליחו תקבלו את המילה כל הכבוד

שימו לב יש כמה דרגות קושי

משחק זיכרון יש כמה רמות