רצינו שתדעו 42

12 ביולי, י"ד תמוז

לרגל המצב

באמצע השבוע עוד אימצנו לחיקנו את תושבי הדרום, ובתוך כמה שעות התפשטה האש וכמעט כולנו מצאנו עצמנו במעגל האזעקות. טבכל זאת אין מצבו של מי שרץ לחדר המוגן אחת ליום למי שנאלץ לעשות זאת אחת לחצי שעה.


כרגע - אין לנו אלא לקוות לסיום מוצלח ומהיר של מבצע זה, תוך ניסיון לשמור על שגרה סבירה ככל שניתן.

ימי הדרכה

התחלתי לקבל את מכסות ימי ההדרכה לתשע"ה. מאחר ומקורות הדרכה משמעותיים ביותר טרם הגיעו אלי, אינני יכולה, לפי שעה להתחייב לכולכם. אני מקווה ומניחה שעד יום ג', תחילת הפגישות שלי עם המדריכים, יהיה בידי יותר מידע.

21 ביולי, 13:00 מפגש ב'יד ושם' עם משלחת מורים ממשרד החינוך של רפובליקת סרפסקה

כפי שפרסמתי בפורום המורים. ב-21 ביולי עתיד להתקיים מפגש עם מורים ממשרד החינוך של רפובליקת סרפסקה ושר החינוך שלהם. הנושא - הוראת היסטוריה בכלל ונושא השואה בפרט.


אשמח מאוד אם תוכלי להצטרף. אנא הודיעו לי.

שאלות העולות בפורום

מורים עדיין פונים אלי אישית וגם בפורום בשאלות שונות הקשורות לאופן ביצוע ההערכה החלופית, מועדה וכו'. אני מניחה שפניות מסוג זה מגיעות גם אליכם.

בפרטי אני עונה כאשר המדובר בשאלות בסיסיות, לרוב - טכניות. כאשר מדובר בהנחיה של ממש - אני מפנה אליכם.

בפורום אני נמנעת מהתערבות אלא אם כן אין ברירה (פניה אישית- פומבית או הצהרות שגויות). כאן החלק שלכם חשוב מאוד. אני בהחלט רואה תגובות של חלקכם, אך עדיין יש מדריכים שמעולם לא הגיבו ולא ברור לי מדוע?!


אשמח שתסבירו לי באופן אישי. אולי יש משהו שאינני יודעת או מבינה...

אשנ"בי תשע"ה

בסערת הכנת מסמכי ההלימה, ההתאמה וההערכה החלופית, הזנחנו את האשנ"בים. בחלק ב' אין הרבה מה להוסיף (מלחמת ששת הימים, אשר כבר הוכנה בעבר). בחלק א' יש שינויים קלים.


שני המסמכים יפורסמו למורים השבוע. שימו לב והפיצו.

פורסמו תבחינים לבקשות שעות תגבור ללימודי היסטוריה מורחב

מיכל פירסמה לכל כיתות לימודי ההגבר המוכרות לנו. אבל חשוב להפיץ לכלל בתי הספר ולו רק על מנת שידעו, כדי שאם קיימת כוונה או התלבטות האם לפתוח כיתה כזו - הרי שכדאי לפתוח, שכן יש סיוע מיוחד של המשרד.


הקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/tavhinim.htm

ומשהו מחויך לסיום, בלי שום משמעויות עמוקות בבקשה:
Big image
שבוע רגוע ושליו לכולנו

אורנה