ירושלים לשלשת הדתות

בנייה של אתרים קדושים נמשכת

בניית מסגד בירושלים נתקלת בעימותים מצד יהודים