גשם אין....

חשש לבצורת

פרטים....

מאז י"ז במר חשוון לא ירד גשם עד חודש אדר

זה נורא ...צריך לצום 3 ימים