חג פסח שמח לכולם

מגישה נועם פלדמן

חג פסח

פסח נחוג שבעה ימים, מט"ו בניסן ועד כ"א בניסן. היום הראשון והאחרון מוגדרים כיום טוב והימים שביניהם מכונים חול המועד.
על השולחן שמים.