רקפת

פרחי החורף

מדע על הרקפת

כךןחיךףלאחלךכחלחלךיףכ

כעךליחלךףלךלךף

שדגכחעלךגכךיעלךכחלךגעילחךגכ

רקפת- אסתר עופרים