חברה מתוקנת בהגות הציונות של הרצל

איש באמונתו יחיה

חברה מתוקנת על פי הרצל

בנימין זאב תיאדור הרצל היה עיתונאי , משפטן, סופר,מחזאי ומדינאי יהודי, יליד בודפשט. מפתח רעיון הציונות המדינית ומייסד הציונות כתנועה לאומית-מדינית ממוסדת. בתנועה הציונית, ואחר כך בציבוריות היהודית ביישוב בארץ ישראל וברחבי העולם – בכלל זה בספרות, ביצירה ובמחקר, הוענק לו התואר "חוזה המדינה".

איש באמונתו יחיה

הרצל כתב בספרו "מדינת היהודים" כך:

"כל איש יחיה שם באמונתו, גם חוקרינו, יקירי הרוח אשר לא יסופר מקרבנו, המאירים נתיבות, חדשים לבקרים, ברוח בינתם. באמונתם יחיו".

כל איש יחיה במה שהוא מאמין והדת שהוא מאמין בה ושלא יהיו הפליות בכך שמשהו בחר דת אחרת.

בנוסף, הרצל אמר שגם כול החוקרים ויקירי הרוח( אנשי רוח הם היסטוריונים, חוקרי תנך...)יכולים לחיות בשלום עם כולם.

דוגמה ראשונה: בריאת האדם לפי היהדות ולפי תורת האבולוציה:

תורת האבולוציה, המקובלת כיום כקונצנזוס מדעי,‏מאתגרת את תפיסת בריאת העולם כפי שהיא מתוארת במסורת היהודית. ביהדות לזרמיה יש גישות שונות כלפי תורה זו, חלק מהן שואב השראה מגישות שהתפתחו כלפי תורת האבולוציה בהגות הנוצרית. גישות אלה נחלקות לשתי קבוצות עיקריות: זו השוללת את תורת האבולוציה מכל וכל בטענה שהיא מתנגשת עם האמונה היהודית ולכן יש לדחותה, וזו המצדדת בתורת האבולוציה מתוך אמונה כי היא אינה משנה את מעורבותו שלאלוהים באמצעות השגחה.

רפלקציה אישית : דוגמאות ומסקנות

בחרנו בציטוט של הרצל מתוך ספרו "מדנת היהודים" שעוסק בערך "איש באמונת יחיה" פירוש הציטוט הזה הוא כל אדם יחיה לפי אמונתו , יהודי - לפי הדת שלו , מוסלמי - לפי הדת שלו , נוצרי - לפי הדת שלו . במדינה שלנו חיים זה לצד זה כל הדתות ביחד , ולכן חשוב לכבד את הדת של השני כדי לחיות הרמוניה .

אנחנו למדנו מעבודה זו על הרצל ועל חברה מתוקנת ועל כך שאיש באמונתו יחיה כלומר שכל אחד יחיה במה שהוא מאמין ובמה שהוא רוצה להאמין ואף אחד לא יתנגד לו . כל אדם יחיה באמונה שלו , לדוגמה בבית הספר יש ילדים שמאמינים באמונות אחרות , יהודים , מוסלמים , נוצרים ולא כופים על דתם וכל אחד מאמין במה שטוב לו ומה שהוא רוצה להאמין.