Platen en Breuken op de Filipijnen

Gemaakt door Bas en Abigaïl

De werking van de aarde

De aarde is een gloeiend hete bol dat bestaat uit een aardkern, aardmantel en een aardkorst. De aardkern is het middelste van de aarde, daar omheen is de aardmantel. De aarde heeft een dunne laag gesteente om zich heen dat de aardmantel heet. De aardmantel bestaat niet uit een plaat maar uit verschillende platen ook wel schollen genoemd. Hoe dieper je in de aarde gaat hoe heter het wordt. Door die grote hitte is de gesteente gaan smelten en vloeibaar geworden. Dat vloeibare gesteente wordt ook wel magma genoemd. Het bijna-gesmolten gesteente stroomt traag rond waardoor er convectiestromen ontstaan. Die convectiestromen laten de platen bewegen waardoor aardbevingen als gevolg zijn. Dit zijn voorbeelden van endogene krachten. Er kunnen ook gaten in de korst komen. Via die gaten komt magma naar buiten. Als het magma buiten is noem je het geen magma meer maar lava. Als de lava afkoelt kan het een vulkaan vormen. Het weer en de plantengroei laat de harde steenschaal in stukjes uiteenvallen. Dat noemen ze verwering. De verweringsmateriaal kunnen worden meegevoerd door de regen waardoor het de aardkorst afslijpt. Als dat gebeurd noem je het erosie. Dit zijn voorbeelden van exogene krachten.

Ontstaan van de Filipijnen en beweging van de platen

De Filipijnen zijn ontstaan doordat de Filipijnse plaat onder de de Euraziatische plaat doken. De Filipijnse plaat is een oceanische plaat en de Euraziatische plaat is een continentale plaat. De twee platen dreven naar elkaar toe . Die beweging heet convergentie. De oceanische plaat is zwaarder waardoor het onder de lichtere continentale plaat duikt dat ook wel subductie genoemd. Door subductie ontstaan er troggen. Een trog is een diepe kloof in de zee. Een ander verschijnsel in de zee is een mid-oceanische rug. Een mid-oceanische rug ontstaat doordat de platen uit elkaar drijven. Die beweging heet Divergentie. Er is nog een derde beweging die de platen maken, namelijk transform. Dat is wanneer de twee platen langs elkaar schuiven. In de Filipijnen zijn er vaak natuurrampen waaronder tornado’s, overstroming en aardbevingen. In 2012 was er een aardbeving gesignaleerd met 7,7 op de Schaal van Richter. Er waren 67 doden en er raakte 167 mensen gewond. Gelukkig is de schade nu hersteld.

Platen

De aardkorst is niet één geheel maar bestaat uit verschillende platen. Een synoniem van platen is schollen.
De platen zijn ontstaan door krachten binnen in de aarde. Die krachten heten endogene krachten. Er zijn ook krachten van buiten de aarde. Die krachten heten exogene krachten. Deze krachten vervormen de aardkorst. Mensen weten veel over platen. De kennis over de bewegingen van platen heet platentektoniek. Er zijn vier soorten bewegingen van platen, namelijk transform, divergentie (dan gaan de platen van elkaar af), convergentie (dan gaan de platen naar elkaar toe) en subductie (dan duikt de Oceanische plaat onder een Continentale plaat). 250 miljoen jaar gelden zaten alle continenten nog aan elkaar vast. Nu drijven ze langzaam uit elkaar.

Breuken

Platen zijn niet altijd glad of vlak, er zitten namelijk ook scheuren of barsten tussen die platen. Die barsten of scheuren tussen die platen heten breuken. Op de foto hiernaast ziet u de Filipijnse Plaat. Als buren heeft deze plaat de Pacifische Plaat en de Euraziatische Plaat. Bij de breuklijn tussen de Euraziatische Plaat en de Filipijnse Plaat is er convergentie. De breuken zijn ontstaan door endogene krachten. In dit geval hebben we het dan over convectiestromen. Vlak onder de aardkorst stroomt magma in het rond. Die stromingen heten convectiestromen. Magma is bijna gesmolten gesteente. Deze convectiestromen stromen heel langzaam. Gemiddeld maar een paar centimeter per jaar.