Sociale hulp in het Ancien régime

Sociale hulp is een gunst

- voor 12e eeuw: weinig hulpverlening enkel kloosters

- Vanaf 12e eeuw: Hulpverlening door geestelijken, privépersonen, ambachten en stadsdiensten

- hulp wordt gefinancierd door schenkingen

- geen schenkingen, geen hulpverlening

- bij zware problemen springt de overheid bij

- christendom verplicht iedere christen om aan naastenliefde te doen

- naastenliefde = hulpverlening of betalen

- vele milde schenkers hopen zo plaats in de hemel te vinden

- overheid controleerd hulpverlening om opstand te voorkomen

- hulp is gunst geen recht

De gasthuizen redden vooral zielen

- gasthuizen zijn voor arme reizigers en pelgrims

- later ook gewonde en zieke stedelingen

- geen opgeleid personeel

- vanaf 18e eeuw iets beter door ervaring uit praktijk

- de chirurgijn verricht de operaties

- armen kunnen geen echte dokter betalen

- medicijnen op basis van kruiden

- gasthuispersoneel wil vooral de ziel redden: door te bidden

- als een arme sterft krijgt het gasthuis zijn bezittingen

- in de nieuwe tijd beperkt de dagelijkse wasbeurt zich tot de handen van de zieke