Innovatief organiseren

Van niets naar iets

Innovatief organiseren is het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van arbeid daarmee gebaat zijn. Het heet ook wel 'nieuw organiseren'.

Belangrijke waarden

Belangrijkste Trends


  • Trend 3
How can I help you?

Van autoritair leiderschap naar dienend leiderschap  • Trend 5

Ceci n'est pas une organisation

Van organisatie naar organisering. Flexibiliteit  • Trend 7

Van poppetjes vaan mensen

Van 'Human Resources' naar Humans