המחשמלים

כיצד סוג המים משפיעה על עוצמת זרם החשמל ?

רקע מדעי על התופעה

רקע מדעי

חשמל : חשמל הוא תופעה פיזיקלית , היוצרת כוחות משיכה ודחייה ביניהם. והוא אחד מארבעת כוחות היסוד של הטבע.

מעגל חשמלי : מעגל חשמלי הוא מערכת שבה מחוברים מספר רכיבים, בדרך כלל למקור מתח. המעגל מיוצג בשרטוט שבו סימונים שונים מייצגים רכיבים חשמליים, וקווים ישרים מייצגים חיבור חשמלי.

מים : מים הם תרכובת כימית המהווה בסיס לכל צורות החיים המוכרות (כולל האדם). מולקולת מים מורכבת משני אטומים של מימן ומאטום אחד של חמצן. הנוסחה הכימית של המים היא H2O.התכונות הכימיות של המים מאפשרות להם להיות ממס אוניברסלי למרבית התרכובות בטבע.

מוליכות חשמל במים

מוליכים : חשמל במים, ככל שריכוז המלחים, המוצקים המומסים, גבוה יותר כך המוליכות עוצמתית יותר.

תכנון ניסוי

1. מזרימים מים בסוגים שונים לקערות ( מים בכמות זהה ).

2. מודדים את כמות הזרם החשמלי באמצעות מיקרו אמפרמטר .

3. עורכים השוואה .

4. בונים גרף .


סיכום ומסקנות

המסקנות שהגענו אליהם היו שמי סודה מוליכים יותר חשמל לעומת סוגי המים האחרים שבדקנו .


יועד : אני למדתי הרבה על הולכת חשמל במים, למדתי שמי מלח מוליכים חשמל בצורה פחות עוצמתית מאשר מי סודה.


ניר : אני למדתי שמי סודה מולכים חשמל יותר טוב מי שאר המים שבדקנו ועל החומרים שיש במים שבדקנו


אסף : אני למדתי איך עובר החשמל במים וגיליתי שחשמל עובר הכי טוב דרך סודה וגם למדתי על המים .

מקורות מידע

אנו השתמשנו בויקיפדיה ואתר משרד הבריאות .

מגישים : אסף בן דורי , יועד לוטן וניר אברהם.

למורה : גלית ניב

כיתה : ו'1

בית ספר : לפיד המ"ה