הקשר הרב דורי 2016

בית ספר "אשכולות" חוגג 90

אהוד מנור - אני בנימיני

מתוך געגועים לבית הספר אהוד מנור

"סוף הקיץ בא והשמש שוקע

קצת יותר מוקדם מיום אתמול

ונדמה לי שוב שאני כבר שומע

את צלצול הפעמון..."