Bedrijfsorientatie

Perspectief ICT

Nederland investeert in innovatie

Onder invloed van de aantrekkende economie gaan bedrijven meer investeren in innovatie. En dat komt in de meeste gevallen neer op ontwikkelingen in technologie en data. Als IT’er met kennis van de nieuwste technologie betekent dit werk aan de winkel! Dankzij Neelie Kroes staat digitale innovatie hoog op de agenda van de EU, en Nederlandse (technische) universiteiten scoren goed in internationale vergelijkingen. In Delft wordt aan de TU gewerkt aan een quantumcomputer, en de Amsterdam Internet Exchange is niet alleen een van de grootste, maar sinds kort ook het snelste internetknooppunt ter wereld. Al dit soort ontwikkelingen zorgen voor een groei van IT vacatures.


De afhankelijkheid van technologie groeit

We worden steeds afhankelijker van technologie. Dat is een ontwikkeling die niet gestuit wordt door een slechte economie – hooguit treedt er vertraging op. Een goed voorbeeld is de opmars van de smartphone met tal van apps die niet meer zijn weg te denken uit ons leven. Juist in economisch zware tijden proberen bedrijven kosten te besparen met inzet van Business Intelligence, cloud technologie, SaaS en andere relatief nieuwe technologieën. Allemaal zaken waarvoor IT’ers nodig zijn.

Bovendien is het eind van deze ontwikkeling nog lang niet in zicht. Internet of things, augmented reality, de smartwatch – allemaal zaken die nog in de kinderschoenen staan. Zorg dat je de juiste skills hebt, en de wereld ligt aan je voeten!

Bron Google

Kansen

· Samenwerking in de ICT-keten biedt kansen voor het ontzorgen van de eindklant en het aanbieden van geïntegreerde oplossingen;

· Software in de cloud is makkelijk schaalbaar, zowel nationaal als internationaal;

· Het aantal bedrijven dat IT outsourcet neemt toe;

· Aandacht voor een korte time-to-market; het niet tijdig vermarkten blijft een risico;

· Tekort aan goed opgeleid en voldoende gespecialiseerd personeel;

Toenemende concurrentie, zowel nationaal als internationaal. Van zowel bestaande bedrijven als start-ups die nieuwe concepten introduceren

Trends

Slimme machines: Machines krijgen steeds meer mogelijkheden taken zelf uit te voeren. Neem als voorbeeld de robotauto die op basis van een adres zelf zijn weg vindt daar naar toe.

Beveiliging: Gartner voorziet een ontwikkeling waarbij applicaties zelf hun bescherming gaan regelen.


3D-printing: Deze nieuwe manier om objecten te maken krijgt vooral aandacht in de sfeer van consumententoepassingen. Toch kunnen bedrijven pas echt waarde toevoegen met deze technologie die al sinds 1984 bestaat maar nu volwassen is.

Vraag en aanbod van de ICT markt

Ondanks een beperkt aandeel in het totaal aantal ondernemingen in Nederland (bijna 5 procent) en in de werkgelegenheid (bijna 3 procent) is de sector Informatie en communicatie van groot belang voor de Nederlandse economie. De sectorbeschrijving laat zien dat de ICT-sector de komende jaren behoorlijk goede perspectieven biedt. UWV verwacht dat het aantal banen in de sector tot 2015 stabiel zal blijven en daarna (met 2 procent, 6.000 banen) licht zal stijgen. In 2019 zijn er dan 288.000 banen. In 2014 stijgt het aantal ontstane vacatures naar 34.000. Voor de jaren daarna ligt het gemiddeld aantal ontstane vacatures iets hoger op 37.000.

Bron UWV

Maatschappelijk en economisch belang van ICT

De ICT sector heeft een grote invloed op zowel de maatschappelijke als economische belangen. Jaarlijks starten er 380.000 ICT projecten waarvan 15.000 volledig mislukken en 200.000 moeizaam of niet na tevredenheid lopen.

Bij een voorzichtige schatting dat een project 100.00 euro kost gaat er al gauw 20 miljard euro mee bemoeid.

Bron E&Y

Risico`s en bedreigingen

Wie onderzoeken naar IT-beveiliging bekijkt, ziet dat de overgrote meerderheid van mensen en bedrijven aangeeft zich bewust te zijn van IT- veiligheid. Eind vorig jaar hebben we zelf onderzoek gedaan naar IT-beveiliging van bedrijfsrisico’s onder grote organisaties binnen overheid en bedrijfsleven. Ook volgens dit onderzoek zit het met het bewustzijn wel goed: twee derde van de grote organisaties in Nederland heeft het IT-risico zelfs tot prioriteit verklaard.

Maar of dat bewustzijn ook consequenties heeft, is een ander verhaal. Vaak is er geen enkele inschatting gemaakt van de schade die een falende beveiliging kan opleveren. Ook een plan van aanpak in het geval de beveiliging het laat afweten ontbreekt maar al te vaak. Het zal niemand verbazen dat juist IT-management en IT-medewerkers aangeven zich zeer goed bewust te zijn van de risico’s. IT-security wordt dan ook vooral door IT’ers ingevuld. Ondanks dit bewustzijn signaleren we echter grote manco’s. Dit betekent dat er niet noodzakelijkerwijs een verband is tussen het bewust zijn van security en daar ook daadwerkelijk invulling aan geven


De bedreigingen in ICT


1. Werknemers


“Werknemers spelen een cruciale rol in het beschermen van gevoelige bedrijfsdata”, zegt CIOJim Garrett van 3M. “Methodes als afluisteren, social engineering en phishing worden vaak gebruikt door hackers om van werknemers toegangsgegevens te verkrijgen tot bedrijfsinformatie”, zegt hij.

“Om dit gevaar te controleren, is het belangrijk om alle werknemers te leren hoe informatie vergaard kan worden door hackers en ze de tools te bieden die ze kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen, zoals een privacyfilter op de laptop voor bedrijfsdata of een handleiding om phishing te kunnen doorzien”, zegt Garrett.

“Werken met up-to-date securitybeleid dat ook voor werknemers buiten IT te begrijpen valt is cruciaal”, zegt algemeen directeur Scott Peeler van bureau Stroz Friedberg. “Beleid op gebied van informatiebeveiliging moet handelen over het aanmaken, verzenden, transporteren en vasthouden van informatie; hoe en wanneer informatie verwijderd kan worden van opslagbronnen; hoe draadloos, elektronisch en fysiek toegang kan worden verkregen tot het zakelijke netwerk en hoe onderweg veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.”


2. Laptops


Om datadiefstal van mobiele kenniswerkers te voorkomen, heb je specifieke beveiligingspolicies nodig om je netwerk tegen cyberinfiltratie te beschermen, zegt Peeler. “Je kunt op laptops die zijn ontdaan van propriëtaire en gevoelige informatie nog prima werken en daarmee het risico op infiltratie verkleinen.”


3. Leveranciers van clouddiensten


Om ervoor te zorgen dat gevoelige data afdoende worden beschermd in de cloud, is het zaak om een betrouwbare dienst te kiezen. “Clouddiensten geven grote voordelen op het gebied van kostenbepsparing, schaalbaarheid, flexibiliteit, et cetera”, zegt compliance-functionaris George Japak, tevens directeur van ICSA Labs van telco Verizon.

Maar om zeker te weten dat deze data op de wettelijk vereiste manieren worden beschermd, moet ook de leverancier voldoen aan de Nederlandse regelgeving. Een Amerikaanse cloudleverancier moet bijvoorbeeld voldoen aan Amerikaanse databeschermingsregels die niet één op één te vertalen zijn naar Nederlandse en Europese equivalenten. Laat een jurist of compliance-functionaris die toepassing van regels vergelijken.

Bron CIO.nl

Persoonlijke ontwikkelingen

In de ICT sector blijf je door leren aangezien alles vernieuwd en verbeterd wordt. Zoals bijscholing en omscholing.

Wat schrijven politieke partijen over de ICT ontwikkelingen

CDA

Het CDA wil omroepen meer ruimte geven om zich op internet te manifesteren. Zonodig moeten mediawettelijke beperkingen hiervoor uit de weg worden genomen. "Internet en themakanalen worden de hoofdtaak van de publieke omroep."

VVD

De VVD ziet graag dat de prijzen van het hele huurwoningbestand op internet worden gepubliceerd. Hierdoor weet elke huurder of hij of zij te veel betaalt. Verder wil de partij dat uitgevers en mediabedrijven meer ruimte krijgen om 'multimediaal te opereren, zodat zij over en weer creatieve verbanden kunnen scheppen'. "Weg met de opgelegde schotten tussen kranten, televisiezenders en internetbedrijven."

PvdA

Iedereen moet volgens de Partij van de Arbeid leren omgaan met internet. Dit moet onder meer omdat de overheid internet meer en meer gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening en communicatie te verbeteren. Maar internet moet geen vrijbrief worden voor asociaal gedrag. Daarom moet spam aan banden worden gelegd en moeten er afspraken met providers worden gemaakt om te voorkomen dat internet een vrijplaats wordt van racistische of terroristische groepen in Nederland, aldus de PvdA.