Získej rozhled v marketingu

Třeba jako dobrovolník v Brazílii!

Big image

Poznej novou kulturu a zároveň naber nové zkušenosti.

Projekt Smarketing


Díky tomuto projektu máš jedinečnou příležitost nabrat nové poznatky v jedné z brazilských neziskovek. Hlavní nápní práce je vytváření marketingových kampaní a analýz, zároveň i pomoc se zviditelněním značky dané firmy.


Délka stáže: 6 až 12 týdnů


Požadovaná úroveň angličtiny: B1


Co si hradí každý dobrovolník? cestovní náklady, pojištění, část stravy


Co máte zajištěno? ubytování, ve většině případů 1 jídlo denně, podpora AIESEC po celou dobu stáže

Big image
AIESEC - Why We Do What We Do