Fréttabréf Egilsstaðaskóla

Skólabyrjun

Ágæta skólasamfélag,

þá er skólaárið 2019-2020 hafið og með þessu fréttabréfi vill starfsfólk skólans koma upplýsingum á framfæri sem gott er að kynna sér við skólabyrjun.

Við byrjum skólaárið á því að vera svolítið útivið, bæði í íþróttatímum og á göngudaginn þann 4. september.

Í september verður haldin önnur barnamenningarhátíð Fljótsdalshéraðs og mun Egilsstaðaskóli taka þátt ásamt hinum skólastofnunum.

Starfsfólk Egilsstaðaskóla óskar eftir góðu og árangursríku samstarfi við nemendur og foreldra í vetur.

Big picture

Mikilvægi mætingar nemenda í skóla – leyfisbeiðnir

Mæting nemenda í skóla er mikilvægur hlekkur í farsælli skólagöngu. Mikilvægt er að foreldrar tryggi að skólinn gangi fyrir öðrum verkefnum hjá barninu. Skólinn óskar þess að leyfisbeiðnum nemenda sé haldið í lágmarki á starfstíma skóla svo nemandinn missi sem minnst úr skóla.

Egilsstaðaskóli vinnur að forvarnarverkefni gegn skólaforðun í samstarfi við Austurlandslíkanið, samkvæmt eftirfarandi verklagi. Með fjarvistum er átt við bæði leyfi og veikindi.

1. Hafi nemandi verið 9 daga fjarverandi frá skóla hringir umsjónarkennari í foreldra, lætur vita af stöðunni og ræðir úrbætur.

2. Ef nemandinn fjarvistir halda áfram eru foreldrar og eftir atvikum nemendur boðaðir á fund þegar nemandi hefur verið 18 daga frá skóla. Fundinn sitja af hálfu skólans umsjónarkennari og stjórnendur. Á fundinum er vandinn greindur og úrræði til úrbóta rædd. Gerður er skriflegur samningur um úrbætur til skamms tíma.

3. Ef ekki gengur betur á samningstímanum er máli nemandans vísað til Austurlandsteymisins.

Varðandi frekari upplýsingar er vísað til bæklings um verkefnið á heimasíðu skólans.

Ef sækja þarf um leyfi er það gert skriflega með eyðublaði sem er að finna á heimasíðu skólans. Því er skilað skriflega til ritara eða á netfangið egilsstadaskoli@egilsstadir.is. Ef óskað er eftir leyfi fyrir nemanda í einstaka kennslustund eða hluta úr degi skal senda tölvupóst á sama netfang.

· Veikindi eru skráð í Mentor eða hjá ritara skólans. Mikilvægt er að foreldrar tilkynni veikindi barna sinna á hverjum degi sem þau eru veik.

Skrifstofa skólans er opin frá kl. 8:00 - 16:00. Síminn er 4 700-605. Frístund tekur til starfa 23. ágúst og er starfrækt milli kl.8:00-8:50 og kl.14:00-16:00.

Veikindi nemenda

Veikindi nemenda skal skrá fyrir hvern dag í Mentor eða hafa samband við ritara skólans með því að hringja í síma 4700 605 eða senda tölvupóst á netfangið egilsstadaskoli@egilsstadir.is.

Kennarar taka ekki við veikindaskráningum nemenda.

Skráningarkerfi

Í Egilsstaðaskóla er notað rafrænt upplýsingakerfi, Mentor. Kennarar búa til námslotur í öllum greinum og merkja jafnt og þétt yfir allan vetur hæfviðmið og eru þau sýnileg nemendum og foreldrum í hæfnikorti nemandans í Mentor. Aðrar upplýsingar varðandi s.s. niðurstöðu samtala við foreldra og nemenda er skráð í dagbók nemenda og er hún sýnileg foreldrum. Foreldrar og nemendur eru hvattir skrá sig reglulega inn á Mentor til að fylgjast með náminu. Lykilorð inn á Mentor er hægt að fá send frá ritara skólans

Göngudagurinn er áætlaður 4. september. Þann dag munu nemendur og starfsfólk fara í gönguferðir vítt og breytt um Fljótsdalshérað. Tilgangurinn er að skoða náttúruna, Héraðið okkar og hafa gaman saman.

Skólaíþróttir og skólasund

1. – 4. bekkur

Ætlast er til að nemendur taki með sér íþróttastuttbuxur og bol fyrir íþróttatíma. Gott er að íþróttaföt nemenda séu vel merkt. Nemendur í 1. og 2. bekk nota ekki íþróttaskó í íþróttatímum.

Mælst er til að stelpur séu í sundbol og strákar í sundskýlu í sundkennslu. Æskilegt er að nemendur séu með eigin sundgleraugu, ef þeirra er þörf.

5. – 10. bekkur

Ætlast er til að nemendur hafi með sér viðeigandi íþróttafatnað til íþróttaiðkunar, hvort sem er fyrir útihlaup eða tíma í íþróttahúsi. Skylda er að fara í sturtu eftir íþróttatíma og verða nemendur því að hafa handklæði. Útihlaup verða fram að Péturshlaupi.

Nemendur sem gleyma íþróttafötum eiga að taka þátt í íþróttatímum og fá skráð í Mentor gleymd námsgögn.

Mælst er til að stelpur séu í sundbol og strákar í sundskýlu í sundkennslu. Æskilegt er að nemendur séu með eigin sundgleraugu, ef þeirra er þörf.

****************************************************************************************

Ef nemendur mega ekki taka þátt í íþrótta- eða sundtímum verða foreldrar að hringja fyrir tímann í ritara skólans í síma 470-0605 og gera grein fyrir fjarveru þeirra. Nemendur eiga samt sem áður að mæta í tímann og horfa á. Íþróttakennarar taka ekki við forfallamiðum frá forráðamönnum.


Ekki verða lánuð sundföt, sundgleraugu og handklæði í kennslu.


****************************************************************************************

Mötuneyti - nesti í hádegi

Nemendum gefst kostur á að kaupa hádegisverð í skólanum. Verð á máltíð er 461 kr. Aðeins er hægt að skrá sig í allar máltíðir mánaðarins. Uppsagnarfrestur á áskrift í mat er 1 vika. Ritari skólans tekur við skráningum og úrsögnum á netfangið egilsstadaskoli@egilsstadir.is

23. ágúst, föstudagur Grísabuff með forsoðnum kartöflum, súrum gúrkum, brúnni sósu og kálmeti.

Hægt er að skoða matseðlinn á heimasíðu skólans

Nemendur geta fengið mjólk með matnum. Mánaðargjald fyrir hana er 615 kr.

Þá geta nemendur fengið ávexti/grænmeti í nestistíma á morgnana og kostar mánaðaráskriftin 1025 kr.

Skólinn leggur áherslu á að nemendur sem koma með nesti í hádeginu eða nesti í frímínútum komi með hollt og næringarríkt nesti sem inniheldur ekki hnetur.

Skólareglur Egilsstaðaskóla

Almennar reglur:

Við sýnum tillitsemi og fylgjum almennum umgengnisvenjum.

Við komum á réttum tíma í allar kennslustundir og höfum viðeigandi námsgögn meðferðis.

Nemendum er ekki veitt leyfi úr kennslustundum nema að beiðni foreldra/forráðamanna.

Yfirgefi nemandi kennslustund án leyfis kennara getur hann átt von á því að fá skráða fjarvist.

Óheimilt er að hafa sælgæti eða gosdrykki í skólanum á skólatíma, nema annað sé ákveðið.

Meðferð og notkun tóbaks og annarra vímuefna er bönnuð í og við skólann og hvar sem nemendur eru á vegum skólans.

Nemendum ber að hlýða starfsfólki skólans í öllu því er skólann varðar.

Telji nemandi að starfsfólk skólans sýni sér ranglæti getur hann vísað máli sínu til skólastjórnar eða nemendaverndarráðs.


Frávik frá skólareglum:

Mikilvægt er að starfsmenn, foreldrar og nemendur séu meðvitaðir um æskilega hegðun og viðbrögð við hegðunarfrávikum. Nemendur fá fræðslu og þjálfun varðandi greinarmuninn á æskilegri hegðun og hegðunarfrávikum.

Í Egilsstaðaskóla er leitast við að hafa skýr og fyrirsjáanleg viðbrögð við

hegðunarfrávikum. Hegðunarfrávikum er skipt upp í þrjú stig eftir alvarleika.

Í dagsins önn er ekki óeðlilegt að nemendur gleymi sér og þurfi leiðsögn um viðeigandi hegðun.

Flestum málum lýkur með leiðsögn og ábendingu. Ef nemendur eru ekki tilbúnir að taka leiðsögn setur starfsmaður mál þeirra í skýrt ferli.

Minniháttar hegðunarfrávik fyrnast en ef óviðunandi hegðun er viðvarandi er barn stutt með markvissum aðgerðum skóla og heimilis.

Meðferð mála 8.-10. bekk

Meðferð mála vegna fjarvista og óstundvísi nemenda í 8.-10.bekk

Meðferð mála 5.-7.bekk

Meðferð mála vegna fjarvista og óstundvísi nemenda í 5.-7. bekk

Á heimsíðu skólans, www.egilsstadaskoli.is er að finna allar helstu upplýsingar um skólann og skólastarfið. Þar er m.a. skólanámskrá, starfsáæltun, skóladagatal, matseðil og ýmis annar fróðleikur.

Reglur Egilsstaðaskóla um notkun snjalltækja á skólatíma

Gildistími frá ágúst 2018

Snjalltæki er hér í merkingunni símar, símaúr, spjaldtölvur, tónhlöður og önnur nettengd tæki.

Nemendur í 1.-6. bekk eiga ekki að vera með snjalltæki á skólatíma,
þ.e. frá 8:50-15:30

Snjalltæki

· Snjalltæki eru aðeins leyfileg hjá nemendum í 7.-10. bekk

· Snjalltæki má aðeins nota í kennslustundum með leyfi kennara

· Snjalltæki eiga alltaf að vera á hljóðri stillingu

· Nemendum er óheimilt að taka myndir/myndbönd af nemendum/starfsfólki í skólanum. Undantekning er þegar myndatakan er hluti af skólavinnu.

· Matsalur skólans og bókasafn eru snjalltækjalaus svæði. Undantekning er ef nemendur eru við verkefnavinnu undir leiðsögn kennara.

· Nemendur mega ekki vera með opin samskiptaforrit í kennslu.

· Nemendur mega ekki fara inn á óviðeigandi vefsíður sem ekki eru ætlaðar aldri þeirra eða þroska og/eða skoða efni sem ekki er við hæfi

· Á fimmtudögum eru nemendur hvattir til þess að taka þátt í snjalltækjalausum frímínútum og hádegishléi í skólanum.


Snjalltæki eru ávallt á ábyrgð nemanda hvort sem þau týnast eða skemmast