חוצים רק במעבר חציה

גם במעבר חציה צריך לבדוק שהכביש פנוי