ריבוע :)

תכונות המצולע ^_^

כל הזוויות שוות.

כל הצלעות שוות באורכן.

האלכסונים חוצים זה את זה,מאונכים זה לזה,חוצים את הזוויות,שווים זה לזה.

יש סימטריה סיבובית ושיקופית,אמצעי הצלעות והאלכסונים הם קווי הסימטריה.

הריבוע בחיי היום יום ^.^