Vågkraft

Vågkraft är nyttjande av energin i vågorna

Hur fungerar vågkraft?

Den energi som omvandlas när man skapar vågkraft är rörelseenergi till elektrisk energi. En boj flyter på vattenytan, och när det kommer vågor så guppar bojen åker upp och ner och ju snabbare den guppar upp och ner ju mer energi uppstår det.

Vågornas energi förflyttas genom vågrörelsen, och tillgänglig vågenergi uttrycks ofta som effekt per meter vågfront. Denna beror på våghöjden samt på vågperiodtiden. Det finns mycket rörelseenergi i havets vågor, men det utnyttjas mer i Norge och Storbritannien då vågorna inte är lika energirika utmed den svenska kusten. Det har därför varit oekonomiskt med storskaliga satsningar på vågenergi i vårt land. Den totala tillgången på vågenergi är mycket stor. Vattenvågor är en energikälla som kan användas för produktion av el, men som hittills utnyttjats endast i liten utsträckning.

Energin i vågorna kommer från vindkraft, som drivs av olika uppvärmning av jorden från solen.

Miljöpåverkan


Vågenergi är en mycket ren och förnybar energikälla. Det finns fördelar och nackdelar med vågkraft, en av fördelarna är att påväxt kommer att ske främst på bojarna och övre delen av linan, vilket kan leda till ökad biomassa inom parkområdet. Vågkraften ger inga utsläpp till luften eller störande ljud förväntas från den. Vågor har cirka 10 gånger högre energitäthet jämfört med vinden och cirka 100 gånger högre än solljuset, vilket betyder att man kan utvinna mer energi per yta. Nackdelarna med vågkraft är däremot att arbetsfartygens drift antagligen kommer att generera utsläpp till luft samt visst buller.

Big image

Lagring och pris

Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. När vintern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt med el. Eftersom att vågorna är gratis så är det bara det andra som kostar så det är nog en av de billigaste energikällorna.
Big image

Gjord av: Miriam, Vanessa och Sofia EKSA14JS