השנה השבעת - ערך העזרה לאחר

מגישות : דניאל קורן ונעמי חדד

עזרה לאחר היא ....

עזרה לאחר היא לדעתי , לעזור למישהו לכדי לקבל מה שהוא בתמורה אלה לקבל הרגשה טובה עם עצמך.

יום מיחד

לעזרה לאחר יש יום מיחד , "יום המעשים הטובים" ביום זה נוהגים אנשים לשם לב לאחר לשונה מהם אולי לזה שזקוק לעזרה . יום זה חל ב24.3