הדרשה שלי-עידן

בדרשה שלי יהייה מסופר בקצרה על מה אני חושב שזה בגרות ואחריות

שמי עידן גלמן

שמי עידן גלמן ואני נולדתי בה בתשסד בגרות ואחריות בשבילי זה עזרה ותמיכה.

החלום שלי להיות הוא שחקן מפורסם.

ותודה לכל משפחתי על העזרה והתמיכה שהם הביאו לי ואל כל המתנות שהם הביאו לי.

Alan Walker - Faded