Màquines

Estructures i màquines

Màquines simples i compostes

Una màquina és un conjunt d'elements mòbils i fixos .


  1. La palanca : és una barra rígida que recolza en un punt , el punt de suport ( PS ) , per a transmetre una força ( F ) per a véncer la càrrega ( C ).
  2. Una màquina composta està format per varies màquines simples.
  3. Manovella : és una barra doblegada que transmet el moviment a un eix.S'utilitza en el torn , en l'agafador d'una porta o en el mecanisme de la canya de pescar.
Máquinas Simples