AFGHANISTAN - NEDERLAND

Terugblik & Toekomst

Seminar ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van NAfBC

De Nederlands Afghanistan Business Council (NAfBC ) van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH) bestaat 10 jaar en dat vormt een aanleiding om in samenwerking met VNO-NCW een interactief seminar te organiseren. Tijdens het seminar blikken we terug naar 10 jaar NAfBC en kijken we naar de toekomst m.b.t. de betrekkingen tussen Nederland en Afghanistan op verschillende vlakken. Het doel van de bijeenkomst is enerzijds te kijken en af te tasten hoe de verschillende partijen kunnen blijven samenwerken op Afghanistan van de publieke en private sector tot kennisinstellingen en NGO’s na 2014, en anderzijds om Afghanistan hoog op de agenda van de Nederlandse politiek en overheid te houden.


Wilt u op de hoogte blijven van de (economische) ontwikkelingen van Afghanistan, uw visie delen over de toekomst Nederland - Afghanistan, in contact komen met vooraanstaande Nederlandse organisaties (CBI, PUM en DECP) die in Afghanistan actief zijn, de Afghaanse diaspora in Nederland en ACCI? Meldt u zich dan aan via de onderstaande link!


Aanmelden
Deelname is gratis. U dient zich voor 08 december 2012 aan te melden door een mail te sturen naar nmoshtaq@nchnl.nl
Afghanistan & Nederland: terugblik & toekomst

Monday, Dec. 10th 2012 at 10am

12 Bezuidenhoutseweg

Den Haag, ZH

VNO-NCW, Malitoren te Den Haag

Programma

09:30 Registratie
10:00 Opening
10:05 Welkom door Dhr. B. Wientjes,
voorzitter VNO-NCW
10:10 Presentatie, Dhr. R. Swartbol, Directeur
General Internationaal Samenwerking
(DGIS)
10:30 Pitch (introductie panelleden)
10:40 Interactieve discussie o.l.v. Dhr. D.
Scherjon, Bestuursadviseur Rabobank
11:50 Z.E. dhr. E. Nabiel en Dhr. E. Turabaz,
President NAfBC aan het woord
12:00 Netwerkborrel
13:00 Einde bijeenkomst