Häkker ja kräkker

Kes või mis see on?

Kes on häkker?

Häkker- arvutispetsialist, kes tegeleb aktiivselt ning süvitsi erinevate arvutisüsteemide uurimise, arendamise ja parendamisega; teda huvitab, kuidas süsteemid töötavad ning ta ajendiks ei ole omakasu.

https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4kker

Kes on kräkker?

Kräkker- isik, kes kasutab ära tehniliste süsteemide, eriti arvutisüsteemide ebakindlust või puudujääke viisil, mis on vastuolus seaduste ja moraalinormidega (omakasu saamiseks, huligaansuse ajendil, pahatahtlikkusest jm).

https://et.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4kker