Tin Yêu 14

Sa Mạc Huấn Luyện HT Cấp II - Hiệp Sĩ

POST CAMP ASSIGNMENT

Quý Sa Mạc Sinh thân mến,


Trước hết Ban Điều Hành Sa Mạc Tin Yêu 14 xin gửi đến Quý Sa Mạc Sinh lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Ban Huấn Luyện xin cám ơn quý trưởng đã đến với Sa Mạc Tin Yêu 14 để tìm hiểu Ơn Gọi Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ trong Phong Trào, được hướng dẫn về Linh Đạo Thiếu Nhi Thánh Thể là Sống Ngày Thánh Thể, trao dồi đức tin, đời sống đạo đức, và học hỏi thêm các kỷ năng chuyên môn cần thiết để phục vụ các em thiếu nhi cách hữu hiệu. (The Training Committee extends greetings of peace in the love of Jesus Christ to all Training Camp Participants of Sa Mạc Tin Yêu 14. We appreciate your time and sacrifices in joining this training camp to discover the vocation of a Ngành Trưởng Ngành Hiệp Sĩ in the EYM, learn about the Eucharistic Spirituality, which is living the Eucharistic Day, cultivate faith and religious life, and acquire the technical skills necessary to serve children effectively.)


Với mục đích tạo điều kiện cho quý Sa Mạc Sinh tiếp tục thăng tiến trong đức tin và đời sống của người Huynh Trưởng, Ban Huấn Luyện xin gởi đến quý Sa Mạc Sinh bài Hậu Sa Mạc và tin tưởng rằng quý Sa Mạc Sinh sẽ hoàn tất đầy đủ, chu đáo và đúng thời hạn. (The Training Committee invites you to take the next step on the journey to become a Servant Youth-Leader Level III in EYM with this post-camp assignment. We trust you will complete the assignment completely, accurately and timely.)


1. Tiếp tục sinh hoạt tại đoàn 3 tháng (cần giấy chứng nhận từ Đoàn Trưởng). Continue to be an active member of your chapter for at least three months (Need verification from your Chapter President).

2. Tham dự một buổi tĩnh tâm trọn một ngày (cần giấy chứng nhận từ Ban Tổ Chức). Attend a full day spiritual retreat (Verification from organizing committee needed).


3. Phụ giúp trong công việc tổ chức một sinh hoạt tại Miền/Liên Đoàn/Trung Ương (Cần giấy chứng nhận từ Ban Tổ Chức) – Assist in one event of League of Chapters, Regional or National (Verification from organizing committee needed)


4. Soạn và điều hành giờ Chầu hoặc Viếng Chúa 15 phút cho Ngành Hiệp Sĩ – Make a plan and host an Adoration/Visitation session for Ngành Hiệp Sĩ. (Verification from Ngành Trưởng or Đoàn Trưởng).


5. Soạn và điều hành giờ chia sẻ Lời Chúa 15 phút cho Ngành Hiệp Sĩ - Make a plan and host a Gospel Sharing session for Ngành Hiệp Sĩ using the TNTT Gospel Weekly booklet for HS. (Verification from Ngành Trưởng or Đoàn Trưởng).

6. Đọc và viết cảm nghỉ cũng như đóng góp ý kiến của mình cho 2 cuốn Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp I & II. – Read and write your book comments on Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp I & II. Cuốn Sổ Tay có đáp ứng nhu cầu cho Đoàn không và tại sao? Are these books useful for your chapter and why? Làm sao để áp dụng Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp I & II tại Miền/Liên Đoàn/Trung Ương? How can we implement these Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp I & II at your Chapter/Region/or Trung Ương?


 Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp I.
https://drive.google.com/file/d/0B46uuwTgsxOlMjBxWURXVkZDcGc/view
 Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ - Cấp II. https://drive.google.com/file/d/0B46uuwTgsxOlaGRQbnZDd01kVFk/view


7. Teach a lesson from Sổ Tay Huấn Luyện Hiệp Sĩ Cấp I or II to Ngành Hiệp Sĩ at your Chapter or at an event of your Region. (Verification from Ngành Trưởng or Đoàn Trưởng).

8. Collect and submit chương trình sinh hoạt Ngành Hiệp Sĩ for 2016-2017 of your Chapter to Tr. Nghiem. You can do this assignment by individual or by team or by group in the same chapter.

9. Soạn chương trình sinh hoạt Ngành Hiệp Sĩ chi tiết cho Niên Khóa 2017-2018 (September 2017-May 2018). You can do this assignment by individual or by team or by group in the same chapter.10. Submit verifications for #1-#5 &#7 and comments/feedback for #6, CTSHNHS #8 and #9 to Giuse Nguyễn Minh Nghiệm & Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên via email tanuyenho@yahoo.com; nghiem.m.nguyen@gmail.com


Thời hạn: Xin nhập (upload) hậu sa mạc trước ngày 31 tháng 5 năm 2017. Ban Huấn Luyện sẽ hồi đáp những bài hậu đã nhận được. Mọi thắc mắc xin liên lạc Tr. Nguyễn Minh Nghiệm qua điện thư nghiem.m.nguyen@gmail.com.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban nhiều ơn lành xuống cho Quý Trưởng và Quý Sa Mạc Sinh.


T.M. Ban Điều Hành Sa Mạc Tin Yêu 14,

Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên

TNTT Song - Đôi Tay Trên Vai

Date: 12:00 PM on Thursday, July 21, 2016 - 12:00PM on Sunday, July 24, 2016

Location: Divine Word College, Epworth - IA

Welcome!

On behalf of the Training Committee, I would like to congratulate you on taking the next step to become a Vietnamese Eucharistic Youth-Leader Level II. On this journey, you will be tested not just physically and mentally, but spiritually to grow in your faith. This is a great opportunity to grow and be the future leaders at your local church and in your community. I know that you will only get as much as you put into everything you do. I hope that you will fully trust in all the things that we ask you to do, as it will help you to become the best Youth-Leader you can be. We are here to help you through this process, so feel free to ask us as many questions as you like. Please pray for the success of our camp as we will continue to pray for you and your success. May God Bless you and keep you safe.


Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên
Sa Mạc Trưởng

Spiritual Journey With Mother Mary

Bắt đầu từ ngày thứ Ba, ngày 12 tháng 7, 2016 quý Sa Mạc Sinh hãy bỏ qua những bận rộn của cuộc sống và cùng suy gẫm Kinh Thánh và lần hạt một chuổi Mân Côi trong ngày như sau:


Day 1: Tuesday's Gospel July 12th, 2016 & Sorrowful Mysteries

Day 2: Wednesday's Gospel July 13th, 2016 & Glorious Mysteries

Day 3: Thursday's Gospel July 14th, 2016 & Light Mysteries

Day 4: Friday's Gospel July 15th, 2016 & Sorrowful Mysteries

Day 5: Saturday's Gospel July 16th, 2016 & Joyful Mysteries

Day 6: Sunday's Gospel July 17th, 2016 & Glorious Mysteries

Day 7: Monday's Gospel July 18th, 2016 & Joyful Mysteries

Day 8: Tuesday's Gospel July 19th, 2016 & Sorrowful Mysteries

Day 9: Wednesday's Gospel July 20th, 2016 & Glorious Mysteries


***Các trưởng có thể làm riêng hoạc làm chung theo đội

1 Hoa Thiêng cho Đọc Kinh Thánh và Suy Niệm theo Lectio Divina trong Hyperlink trên

1 Hoa Thiêng cho Chuỗi Mân Côi

1 Hoa Thiêng cho Sống Ngày Thánh Thể

 • Dâng Ngày Morning Prayer
 • Dự Lễ ‐ Attend Mass
 • Rước Lễ Thiêng Liêng ‐ Spiritual Communion
 • Hy Sinh ‐ Sacrifice
 • Làm Việc Tông Đồ ‐ Apostolic Deeds
 • Dâng Đêm ‐ Night Prayer


***Các đội sẽ cộng số hoa thiêng của các thành viên trong đội và nộp lên BHL khi nhập Sa Mạc

PRE-CAMP ASSIGNMENT | Bài Tiền Sa Mạc

Announcement: English | Tiếng Việt


Submit your assignments by July 17, 2016 (Sunday)


After studying the theory components, complete the online test by July 17, 2016 at 11:59 pm EDT

Team Assignments | Công Tác Đội

Teams | Đội (updated 7/7/2016 with names of Mentors)


I. Eucharistic Fire | Lửa Thiêng Thánh Thể


Click on "See this document of the Bible passages" to view the Bible passages.

Click on "Instruction and Assignments" to view assignments details.


Anrê:

 1. Prepare a skit (5-7 minutes max) based on the following passages: Mt 26:14 - Lk 22:65 (From Judas' Betrayal to Judas' Suicide)
 2. Prepare an introduction to the skit (2 minutes max) of Gioan Team
 3. Prepare a cheer (băng reo), song, and/or game (8 minutes max) to summarize the end of the skit of Gioan Team


Giacôbê:

 1. Prepare a skit (5-7 minutes max) based on the following passages: Lk 22:66 - Mt 27:31 (From Barabbas to Entombment)
 2. Prepare an introduction (2 minutes max) to the skit of Anrê Team
 3. Prepare a cheer (băng reo), song, and/or game (8 minutes max) to summarize the end of the skit of Anrê Team


Gioan:

 1. Prepare a skit (5-7 minutes max) based on the following passages: Lk 23:26 - Lk 24:35 (From the Resurrection to Emmaus)
 2. Prepare an introduction to the skit (2 minutes max) of GiacôbêTeam
 3. Prepare a cheer (băng reo), song, and/or game (8 minutes max) to summarize the end of the skit of Giacôbê Team


II. Marian Devotion | Dâng Hoa Kính Mẹ

Prepare a Marian Devotion Dance based on the songs below.

Prepare a prayer to say at the end of your dance.

Prepare Holy Bouquet (Bó Hoa Thiêng) as an offering to our Blessed Mother.


Anrê The Second Joyful Mystery: the Visitation

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng bà thánh I-sa- ve; Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Click on "Mẹ Đến Thăm Con" to listen to your assigned song.


Giacôbê: The Third Joyful Mystery: the Nativity

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giê-su nơi hang đá; Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Click on "Mẹ Đầy Ơn Phúc" to listen to your assigned song.


Gioan: The Fourth Joyful Mystery: the Presentation

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giê-su nơi đền thánh; Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Click on “Dâng Mẹ” to listen to your assigned song.


III. Team Flag

Create a team flag with your Team Name and Motto

Online Lessons

In an effort to allocate more time for practice and discussion while at camp, two lessons will be taught online. There are two available dates for each lesson, and the lessons will be recorded for later viewing in case you cannot attend. It is expected that all camp participants learn all the necessary information from the lessons.


Online Lesson 1: Hành Chánh Ngành (Division Administration)

HLV. Nguyễn Minh Nghiệm

July 14 at 9pm (Eastern Time)

July 15 at 9pm (Eastern Time)


Dial-in Number: (515) 604-9000

Access Code: 852063

Screen sharing link: https://www.freeconferencecall.com/join/nghiem_m_nguyen


Online Lesson 2: Giao Tế Với Phụ Huynh (Communication with Parents)

HLV. Hồ Thị Tân Uyên

July 18 at 9pm (Eastern Time)
July 19 at 9pm (Eastern Time)


1. Dial Into the Conference: (515) 604-9000

Access Code: 388129

International Dial-In Numbers: https://www.freeconferencecall.com/wall/tanuyenho/#international

2. Join the Online Meeting:

Online Meeting Link: https://join.freeconferencecall.com/tanuyenho

Online Meeting Id: tanuyenho

TNTT - Niᝁm Vui BẼt Tận Dance
TNTT - Lớp Chúng Mình - YouTube
TNTT - Băng Reo Khen Nhau
Tỏ Tình Với Chúa
TNTT - Happy All the Time
Gặp Nhau Đây Rồi Chia Tay với SMS Tin Yêu 14
Vị Tướng Thiếu Nhi với Cha Bằng, SVD
Vị Tướng Thiếu Nhi với đội Gia-cô-bê
Vị Tướng Thiếu Nhi với Đội Anrê
TNTT Băng Reo - Thánh Giá
TNTT Song - Let us sing, let us dance for the risen Lord
Niềm Vui Bất Tận

Training Committee

LM: Giuse Trần Công Bằng, SVD congbangsvd@yahoo.com

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Hồng, OSB

Thầy Giuse Vũ Phạm Joseph, SCJ

HLV: Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên tanuyenho@yahoo.com

HLV: Tr. Antôn Phạm Mạnh Cương acmp29@yahoo.com

HLV: Tr. Giuse Nguyễn Minh Nghiệm

HLVTC Maria Trần Thị Ngọc Nhi Teresa

HLV: Tr. Elizabeth Phạm Văn Chi ecpham@gmail.com

HLV: Tr. Giuse Phạm Evan

HLV: Tr. Nguyễn-Vân Diễm Quỳnh

 • HLVSC Martinô Trần Hữu Phát
 • HLVSC-DB Annê Phan Hồng Phụng Hạ
 • Director Committee

  Tuyên Úy Sa Mạc: Lm. Giuse Trần Công Bằng

  Sa Mạc Trưởng: Tr. Maria Goretti Hồ Tân Uyên

  Sa Mạc Phó: Tr. Giuse Nguyễn Minh Nghiệm

  Tổng Trực: Tr. Phêrô Hoàng Tuấn Bảo