Zeekleilandschap

Zeekleilandschappen

Bio

Hoi Ik ben aleyna Dökmen

Ik ben 14 jaar

Ik woon is enschede

En zit op bc vdw


Inleiding


Bio

Hoe kerken je een Zeekleilandschap ?

Waar is Zeekleilandscap te vinden ?

Foto Zeekleilandschap

Filmpje ZeekleilandschapHoe herken je een zeekleilandschap ?

Veel akkers en weilanden beschermd door dijken en duinen

Vruchtbare grond,geschikt voor de landbouw.


Waar te vinden ?

Zee klei landschappen kun je vinden in Nederland vindt men zeeklei in Groningen Friesland, in noord-Holland Zuid-Holland en op de Zeeuwse Veluwezoom en Zuid-Hollandse Eilanden


Van meer naar zee naar meer

Rond de jaartelling was een groot deel van Nederland overdekt geraakt met veen. Midden in Nederland lagen een aantal grote meren midden in dit veen die na verloop van tijd in het noordwesten een verbinding kregen met de Noordzee. Zo ontstond het Almere, het huidige IJsselmeer. In de eeuwen daarna werd deze verbinding steeds groter.


Kaart overzicht

Hier onder zie je een overzicht van De zeeekleinlanschappen.

Van Nederland

De donker groene stukjes dat aan gegeven zijn.

Big image
Big image