הזיקה היהודית לארץ ישראל

שירים שמבטאים את הזיקה היהודית לארץ ישראל - משפחת גפן

סבתא שלי בחרה את השיר שירת המעלות (תהילים פרק קכ"ו)

כי זה שיבת עם ישראל לארצו.


חיה ברגר

חנן יובל - שיר המעלות

אמא שלי בחרה את השיר אנו בנו ארצה

זה מזכיר לי את החלוצים שבאו לבנות בארץ.


נורית גפן

שרה יערי - אנו באנו ארצה

אני בחרתי את השיר חברים בכל מיני צבעים

בארץ ישראל חיים אנשים מהרבה עדות והרבה דתות,

לדעתי, צריך לכבד את כולם, למרות השונות ולכן התחברתי לשיר חברים בכל מיני צבעים, שבו השונות לא משפיע ולדובר יש "חברים בכל מיני צבעים".

חברים בכל מיני צבעים - שרית חדד

אח שלי יובל בחר את השיר ארץ ישראל יפה

ארץ ישראל לדעתי "יפה וגם פורחת" כמו בשיר שבחרתי.


יובל גפן

ארץ ישראל שלי - עידו לוי.wmv

אח שלי עופר בחר את השיר הבלדה על יואל משה סלומון

בגלל שזה שיר שמספר על הקמת פתח - תקווה שהיא המושבה הראשונה בישראל.


עופר גפן

אריק אינשטיין - הבלדה על משה יואל סלומון