Tribunal de Justícia de la UE

TJUE

Visió general

Funció: Garantir que la legislació de la UE s'interpreti i s'apliqui de la mateixa manera en cada un dels països membres; garantir que els països membres i les institucions europees compleixin la legislació de la UE

Membres:

Tribunal de Justícia: un jutge de cada país membre i nou advocats generals

Tribunal General: un jutge de cada país d'UE

Tribunal de la Funció Pública: 7 jutges

Any de creació: 1952

Seu: Luxemburg

Què fa el TJUE?

El Tribunal resol els assumptes que se li plantegen. Els més comuns són:

- Interpretar la legislació (decisions prejudicials): Si un tribunal nacional té dubtes sobre la interpretació o validesa d'una norma europea, pot demanar un aclariment al Tribunal de Justícia europeu.

- Aplicar la legislació (procediments d'infracció): aquest tipus d'acció s'emprèn contra una administració nacional per incomplir la legislació europea.

- Anul·lar normes europees (recursos d'anul·lació): si es considera que una norma europea vulnera els tractats de la UE o els drets fonamentals.

- Garantir que la UE actuï (recursos per omissió): en determinades circumstàncies, el Parlament, el Consell i la Comissió han de prendre decisions. Si no ho fan, poden recórrer al Tribunal.

- Sancionar les institucions europees (accions per danys i perjudicis): pot recórrer al Tribunal qualsevol persona o empresa que es consideri perjudicada en els seus interessos per acció o omissió de la UE o del seu personal.

Informació de contacte

Visitar

Tipus de visita: Visita d'estudi, visita d'informació, seminari, vista pública

Mida mínim del grup a: 7 (excepte per a vistes públiques)

Visites individuals: Només per a vistes públiques

Termini mínim per fer la sol·licitud: Grups: 6 mesos (excepte per a vistes públiques). Visites individuals: 15 minuts abans de la vista pública

Edat mínima dels clients: 18 anys

Fet per: Pol Pitarque i Míriam Alférez