זכויות האדם

סתיו ישראל, קורל נונה, שרון רוטגייזר, בתאל שובייב

שרון רוטגייזר, קורל נונה, סתיו ישראל, בתאל שובייב

Monday, Dec. 22nd, 11am

קרית אתא, ישראל

Kiryat Ata

מגישים את העבודה!

הגדרה

זכויות האדם - רעיון שפותח על ידי פילוסופים. על פי רעיון זה זכויות אדם הן כאלו להן זכאי כל אדם מעצם היותו אדם.

המגילה לזכויות האדם

מגילת הזכויות מגינה על חופש הדיבור, חופש הדת, הזכות להחזיק ולשאת נשק, חופש ההתאספות והחופש לעתירה. כמו כן היא אוסרת על חיפוש והחרמה מעבר לגבולות הסביר, על ענישה אכזרית וחריגה ועל הפללה עצמית כפויה ואוסרת על הממשל לגזול מאדם חיים, חופש, או רכוש בלא הליך משפטי תקין. במקרים של עבירה על החוק הפדרלי, היא אוסרת להעמיד אדם לדין על פשע שדינו מוות.

המימוש הראשון של זכויות האדם בהיסטוריה

באמצע המאה הראשונה לספירה, מלך פרס הראשון כבש את בבל, שחרר את העבדים והצהיר שלכל האנשים יש את הזכות לבחור את דתם וקבע שוויון בין הגזעים.
שבוע זכויות האדם 2008 - עברית