Animals

צבי ג'ירפי

הצבי הג'ירפי

הצבי הג'ירפי הוא יחיד בסוגו במשפחת הצבאיים.

הוא חיי באפריקה והוא מתאפיין בצווארו הארוך.

הוא נפוץ באזור הסרגנטי שבצפון טנזניה, בקניה, באתיופיה, באריתראה ובדרום סומליה.

מאפיינים של הצבי הג'ירפי

לצבי ג'ירפי ראש קטן יחסית לגופו, אבל עיניו ואוזניו גדולות.

לצבי הג'ירפי פרווה קצרה שצבעה חום, ובחלק גופם התחתון הצבע בהיר.

גובהם של הזכרים 89 - 105 ס"מ, וגובה הנקבות 80-100 ס"מ.

תמונות

האם כדי להכניס את בעל החיים לגן חיות?

לדעתי אם נכניס את בעל החיים לגן חיות זה לא יהיה לו טוב מכיוון שמקום מגורם הטבעי הוא בטבע והוא ניזון ממה שיש בטבע ולדעתי אם יכניסו את הצבי הג'ירפי לגן חיות הסיכוי שלו להיות בסכנת הכחדה גדול יותר.

צבי ג'ירפי

Gerenuk