Meervoudsvormen

Michelle en Celine

Welke manieren?

Meervoud op -en

Meervoud op -eren

Meervoud op -s

Meervoud bij woorden die eindigen op -s en -f

Meervoud bij woorden die eindigen op -ik, -et, -el of -es

Meervoud bij woorden die eindigen op -us of -ik

Meervoud op -en

Dit is een vorm die vaak voorkomt. Deze vorm spreekt vaak voor zich

(hoek - hoeken, bord - borden, stoel - stoelen).


Het moeilijkste gedeelte komt als woorden eindigen op -ee of -ie en een -envorm heeft.

Twee regels om je hierbij te helpen:


1. Woorden die eindigen op -ie: Wanneer de klemtoon niet op de -ie ligt, komt er geen extra -e achter (porie - poriën)

Wanneer de klemtoon wel op de -ie ligt, komt er een -e achter (melodie - melodieën)


2. Woorden die eindigen op -ee: Wanneer een woord op -ee eindigt en de meervoudsvorm -en is, komt dit gewoon achter het woord. De trema komt op de laatste -e. (zee - zeeën)

Meervoud op -eren

Deze meervoudsvorm komt maar bij een paar woorden voor. De uitgang komt dan gewoon achter het enkelvoudig zelfstandig naamwoord. Een paar voorbeelden:


Ei - eieren

Kind - kinderen

Volk - volkeren

Meervoud op -s

Deze meervoudsvorm komt vaker voor. Er zijn twee simpele regels om het gemakkelijker te maken:


1. Wanneer een woord eindigt op: , -ee, -ui, -er, -ie, -ey,

-eau, -ay en -ieu, komt de -s er direct achter.


2. Wanneer een woord eindigt op een heldere klank (zoals in auto) komt er een apostrof voor de -s


Enkele voorbeelden:

Piano - piano's

Bureau - bureaus

Printer - printers

Café - cafés

Taxi - taxi's

Foto - foto's

Meervoudsvormen bij woorden die eindigen op -s en -f

Als woorden eindigen op -s of -f, komt er -en achter en verandert de -s of -f in en -z of -v.


Er zijn wel een paar uitzonderingen:


Kruis - kruisen

Kaars - kaarsen

Paus - pausen

Fotograaf - fotografen

Hiëroglief - hiërogliefen

Meervoud bij woorden die eindigen op -ik, -et, -el of -es

Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt, dan vindt er geen letterverdubbeling plaats.


Monnik - monniken

Dreumes - dreumesen

Perzik - perziken

Havik - haviken

Meervoud bij woorden die eindigen op -us of -is

Bij deze woorden wordt de -s verdubbeld:


Mus - mussen

Vis - vissen

Oefenzinnen

1. 's Nachts rijden er minder .......... over straat dan overdag. (auto)

2. Op mijn verjaardag krijg ik altijd veel .......... . (cadeau)

3. Op allebei mijn .......... heb ik grote schaafwonden. (knie)

4. In deze straat staan weinig .......... . (huis)

5. Lisa heeft de .......... van de olifanten roze ingekleurd. (slurf)

6. Op het plein zijn heel veel .......... . (café)

7. Hij gaat morgen nieuwe .......... halen voor de wintersport vakantie. (ski)

8. Jij hebt gister drie .......... kapot laten vallen. (glas)

9. Mijn .......... zijn helemaal vies! (laars)

10. Er zit niet veel verschil tussen deze twee .......... . (melodie)