Didactiek

Hoofdstuk 8, 11 & 12

Uitdaging!

Maak met je groep een posterpresentatie over het toegewezen hoofdstuk van didactiek. Het groepje die zijn presentatie op de creatiefste wijze weet over te brengen verdiend een halve punt extra voor de volgende toets!!!!!!

RegelZ!

- Het groepje bestaat uit 4 personen

- Iedereen in het groepje heeft een aandeel in de voorbereiding en in de uitvoering

- Jullie bepalen met de klas welk groepje 0,5pnt extra heeft verdient

- Bij een gelijke stand beslist de docent welk groepje wint!

Kies uit de volgende mogelijkheden:

Deel jouw verhaal

Wist je dat een eigen ervaring of een verhaal soms beter blijft hangen dan droge theorie?
Probeer het eens uit tijdens jouw eigen presentatie!