Mantelzorg

.

Wat zijn mantelzorgers?

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een hun partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij geven die zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de persoon die ze verzorgen.

Kabinet

Het kabinet wil mantelzorgers en zorgvrijwilligers betrekken bij hulp via de Wmo en de AWBZ. Gemeenten en zorgaanbieders gaan de mantelzorger meer ondersteunen. Ook is een betere samenwerking tussen de mantelzorger, zorgvrijwilliger en de professionele hulpverlener nodig.

Politiek nieuws

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij CDA en de SGP, is er niet op gerust dat het kabinet voldoende rekening houdt met mantelzorgers bij ingrepen in de bijstand.CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zei dinsdag voorafgaand aan een debat met staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) nog vragen te hebben over zijn eerdere toezeggingen over mantelzorgers bij het invoeren van een nieuwe inkomenstoets in de bijstand.

Dat geldt ook voor de SGP, die voor het kabinet van belang is voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

PvdA-Kamerlid Hans Spekman stelde dat veel mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen, vaak thuis blijven wonen en van hun ouders mantelzorg krijgen.

Hij vreest voor financiële problemen als de ouders bijstand ontvangen en er vanaf volgend jaar voor deze uitkering wordt getoetst op het inkomen van alle gezinsleden. Dat betekent ook op inkomsten van een meerderjarig inwonend kind.

Mijn mening

Ik vind dat de mantelzorgers niet voldoende aandacht krijgen voor wat ze doen. Ze krijgen overal steeds minder tijd voor maar moeten wel het zelfde werk verrichten, of nog erger, ze moeten nog meer werk verzetten in minder tijd. Dat kan toch niet?!

Ik vind dit niet kunnen in ieder geval, omdat we allemaal steeds sneller overspannen raken en dat komt mede hierdoor. Teveel werkdruk. Werkdruk licht te hoog.