יערות הגשם

עוול ונזק

עידו מורל, עמית טורס, אריאל לינדנר.

העוול והנזק שגורמים בני האדם ליערות הגשם רבים מאוד. האנשים כורתים עצים לרהיטים ולמדורות, דורסים יערות בשביל בניית בתים...

פירוש המילים עוול ונזק

פגיעה, חבלה, קלקול, השחתה, פגם, ירידה בערך רכוש, הפסד; פציעה, מום

לסבול נזק, לצאת בנזק, לסבול הפסד, להיפגע, להיחבל, להיפצע, להתקלקל, להישחת, להיפגם


נייר - יערות הגשם